رئیس گروه منابع آب سازمان محیط زیست اعلام كرد:

43 درصد تالاب های کشور در معرض تبدیل شدن به منشاء گرد و غبار

43 درصد تالاب های کشور در معرض تبدیل شدن به منشاء گرد و غبار به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی رئیس گروه منابع آب، پایش و آینده پژوهشی تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: حالا 43 درصد از تالاب های کشور پتانسیل تبدیل شدن به منشاء گرد و غبار را دارند و این به آن معناست که اگر شرایط تالاب مطلوب نباشد و نیاز آبی آن تامین نشود، می تواند به کانون جدید گرد و غبار در کشور تبدیل گردد.


به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از خبرگزاری ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، صدیقه مدرس طباطبایی گفت: تعیین و نظارت بر تامین نیاز آبی محیط زیستی تالاب ها و رودخانه های کشور، تهیه و اجرای برنامه های حفاظت و احیای تالاب ها، تهیه و اجرای برنامه مدیریت جامع تالاب ها با رویکرد زیست بومی و پایش تالاب های کشور از اصلی ترین کارهای سازمان حفاظت محیط زیست برای صیانت از تالاب ها است.
وی عدم تامین نیاز آبی محیط زیستی تالاب ها و کاهش آب ورودی به تالاب ها از منابع آب حوضه تالاب، تصرفات و تغییر کاربری های بدون مجوز اراضی تالاب و حاشیه تالاب ها، ورود و گسترش گونه های غیر بومی مضر یا مهاجم، ورود انواع آلاینده های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی ناشی از اراضی کشاورزی، شهرها، روستاها و صنایع و رسوبات ناشی از فرسایش خاک حوضه، اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی بزرگ مثل راه سازی، پتروشیمی، پالایشگاه، فرودگاه، خطوط انتقال انرژی در حوضه های تالابی بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی، استفاده بی رویه و بیش از اندازه توان تجدیدپذیری تالاب مانند شکار و صید بدون مجوز و بی رویه و برداشت علوفه و سایر محصولات تالابی، تغییرات اقلیمی و نقصها و کمبودهای قانونی را همچون چالش ها و تهدیدهای تالاب ها در ایران عنوان نمود.

وزارت نیرو مکلف به تخصیص نیاز آبی تالاب ها است
رئیس گروه منابع آب، پایش و آینده پژوهشی تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر ضرورت تامین بموقع نیاز آبی تالاب ها، اشاره کرد: با استناد به ماده ۲ قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون، نسبت به تخصیص و تامین آن اقدام نماید.
وی اضافه کرد: در امتداد اجرای قانون و باتوجه به حساسیت و شکنندگی وضعیت منابع آب و محیط زیست در حوضه های آبخیز تالاب ها و رودخانه ها، همین طور بمنظور حفظ سلامتی و پایداری و امکان ارائه خدمات اکوسیستمی توسط آنها، نیاز آبی محیط زیستی تالاب ها مطالعه و برای سه وضعیت خشکسالی، نرمال و ترسالی تعیین و در قالب جداول توزیع ماهانه ارائه می شود.

تعیین نیاز آبی تالاب ها و رودخانه ها بصورت حوضه ای
مدرس طباطبایی با اشاره به رویکرد حوضه آبخیزی وزارت نیرو درباب حجم منابع آب سطحی قابل برنامه ریزی برای مصارف محیط زیستی و پایداری جریان، گفت: از آنجائیکه بعد از خاتمه مطالعات تعیین نیاز آبی محیط زیستی تالاب ها و رودخانه ها و پیگیری تخصیص و تامین آب توسط سازمان حفاظت محیط زیست، تامین آب مورد نیاز تالاب ها از طرف وزارت نیرو، بصورت حوضه ای صورت می گیرد، شرح خدمات تعیین نیاز آبی محیط زیستی مصوب سازمان نیز بصورت حوضه ای تدوین شده است.
رئیس گروه منابع آب، پایش و آینده پژوهشی تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که هم اکنون پروژه های تعیین نیاز آبی محیط زیستی ۳۶ مجموعه تالابی و رودخانه ای اختتام یافته و ۱۴ مجموعه در دست مطالعه و بازبینی قرار دارد، اظهار داشت: تخصیص و تامین نیاز آبی محیط زیستی تالاب ها و رودخانه های کشور طی جلسات مشترک کارگروه آب و محیط زیست با بخش های مختلف وزارت نیرو و روسای حوضه های ۹ گانه، بصورت مستمر در دست پیگیری قرار دارد.
وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در امتداد عمل به وظیفه قانونی مصرح در قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور، نسبت به تامین نیاز آبی محیط زیستی تالاب ها اقدام و نتایج مطالعات را بصورت رسمی به وزارت نیرو اعلام نموده است.
مدرس طباطبایی افزود: آنچه در این زمان ضروری به نظر می آید، تدوین برنامه مدون و اجرای آن توسط وزارت نیرو در امتداد تامین نیاز آبی مورد نیاز تالاب ها بصورت مستمر، بموقع و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی اشاره کرد: به رغم جلسات، مکاتبات و پیگیری های انجام شده، همکاری ثمربخشی از طرف وزارت نیرو صورت نگرفته است و گاهی چنانچه اقدامی نیز انجام شده بصورت کوتاه مدت و مقطعی بوده و پاسخگوی تامین نیاز محیط زیستی تالاب ها و جلوگیری از آثار تخریبی طولانی مدت در آنها نیست.
رئیس گروه منابع آب، پایش و آینده پژوهشی تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست وضعیت فعلی تالاب های کشور را بیان کننده عدم وجود اراده برای تامین نیاز آبی آنها توسط شرکت های آب منطقه ای وابسته به وزارت نیرو دانست.
وی با یادآوری اینکه عدم تامین نیاز آبی محیط زیستی، اثرات تخریبی بلند مدتی بر تالاب ها دارد، اظهار داشت: افزایش شوری آب تالاب، کاهش ظرفیت زیستگاهی، کاهش شدید توان حمایت کنندگی تالاب ها از معیشت جوامع بهره بردار و بومی و خشک شدن تالاب از با اهمیت ترین اثرات تخریبی عدم تامین نیاز آبی آنها است.

عدم تامین نیاز آبی، تالاب ها را به کانون های گرد و غبار تبدیل می کند
به گفته مدرس طباطبایی، یکی از آثار تشدیدی تخریب تالاب ها، تبدیل شدن بخش های وسیعی از بستر آنها به منشاء برداشت گرد و غبار و شدت بخشیدن به غلظت ریزگردها در اطراف تالاب است که در بعضی موارد اثرات آن از مرزهای کشورها نیز عبور کرده و بخش های وسیعی از کره زمین را در بر می گیرد.
وی ضمن مرور تعدادی از ارزش های تالاب ها همچون صیانت از تنوع زیستی و ذخایر ژنی وابسته به تالاب، اشاره کرد: بیشترین تنوع حیات و تولید ماده زنده در واحد سطح در تالاب ها صورت می گیرد.
این کارشناس محیط زیست افزود: تالاب ها به موازات آنکه از جذاب ترین و بکرترین محیط های طبیعی اکوتوریسم و زیبایی شناختی و کنترل کننده طبیعی و موثر سیلاب ها و رسوبات حوضه خود هستند، در تنظیم اقلیم محلی و تلطیف هوا هم نقش دارند.
وی اشاره ای هم به نقش تالاب ها در تثبیت ازت و چرخه کربن داشت و اظهار داشت: تالاب ها تثبیت کننده خیلی از مواد زائد و بار آلودگی بیولوژیکی و شیمیایی آب های سطحی ورودی به خود هستند.

تالاب ها خاستگاه انواع گیاهان دارویی، غذایی و صنعتی
رئیس گروه منابع آب، پایش و آینده پژوهشی تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست افزود: افزون بر این که تالاب ها تامین کننده آب کشاورزی و شرب و سایر نیازهای معیشتی مردم بومی هستند، خاستگاه انواع گیاهان دارویی، غذایی و صنعتی نیز به شمار می آیند.
وی با بیان این که هم اکنون تعداد ۲۲۶ تالاب شامل تالاب های لیست بخشنامه اجرائی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است، اظهار داشت: بیشتر این تالاب ها که وسعتی در حدود ۳.۴ میلیون هکتار از کل مساحت کشور را در بر گرفته اند، دارای برنامه های مدیریت و احیا هستند.
مدرس طباطبایی تصریح کرد: از میان این تالاب ها، تعداد ۲۵ مجموعه تالابی همچون تالاب های ارومیه، انزلی، میانکاله و خلیج گرگان، گاوخونی، ارژن و پریشان، شادگان و هامون با وسعتی حدود ۱.۴ میلیون هکتار همچون تالاب های رامسر سایت ایران هستند.

۴۲ تالاب ایران به منشاء گرد و غبار تبدیل گشته است
وی اضافه کرد: از مجموع ۲۲۶ تالاب ذکر شده، بیش از ۴۲ تالاب کشور، منشاء گرد و غبار هستند که همچون آنها می توان به تالاب های هورالعظیم، شادگان، ارومیه، هامون، میقان، صالحیه و بختگان اشاره نمود.
رئیس گروه منابع آب، پایش و آینده پژوهشی تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: هم اکنون ۴۳ درصد از تالاب های کشور پتانسیل تبدیل شدن به منشاء گرد و غبار را دارند و این به آن معناست که اگر شرایط تالاب ها مطلوب نباشد و نیاز آبی آنها تامین نشود، می توانند به کانون های جدید گرد و غبار در کشور تبدیل شوند.


منبع:

1401/03/07
22:49:41
5.0 / 5
152
تگهای خبر: آب , آلودگی , اقلیم , انرژی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۱
خرید و فروش حیوان خانگی خرید و فروش حیوان خانگی
petfind.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش حیوان خانگی محفوظ است

خرید و فروش حیوان خانگی

انواع حیوانات خانگی و لوازم و خوراک