از نصب تله برای گوجه فرنگی تا ایجاد سقف برای ماهی ها

سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای پایانی تیر

سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای پایانی تیر خرید و فروش حیوان خانگی: مبارزه با آفت كنه در باغات میوه، نصب تله های نوری در مزارع گوجه فرنگی، در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان و تامین پوشش سقف استخرهای پرورش ماهی سردآبی جهت جلوگیری از گرم شدن آب و آفتاب سوختگی همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی است كه برای امروز تا روز سه شنبه ( ۲ مرداد) صادر گردیده است.به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای پنجشنبه تا سه شنبه (۲۳ تیرماه تا ۲ مردادماه ) به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی از روز یكشنبه تا سه شنبه هفته آینده به علت رگبار باران و وزش باد شدید و در استان اردبیل در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت وزش باد شدید

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات اندك دمایی

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی از روز یكشنبه تا سه شنبه هفته آینده و در استان اردبیل در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت وزش باد شدید

• تغذیه بهینه باغات با استفاده از كودهای ریزمغذی بصورت محلول پاشی

• مبارزه با علف های هرز كف باغ حد الامكان در سایه انداز درخت

• حذف شاخه های اضافی، خشك، پاجوش ها و نركها در باغات میوه

• مبارزه با شته در باغات به جز در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی از روز یكشنبه تا سه شنبه هفته آینده و در استان اردبیل در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت وزش باد شدید

• مبارزه با سفیدك سطحی در باغات سیب به جز در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی از روز یكشنبه تا سه شنبه هفته آینده و در استان اردبیل در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت وزش باد شدید

• كنترل انگل سس در حاشیه مزارع، راه ها و انهار سنتی و رعایت بهداشت مزارع

• مبارزه با سفیدك سطحی در درختان میوه هسته دار به جز در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی از روز یكشنبه تا سه شنبه هفته آینده و در استان اردبیل در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت وزش باد شدید

• رد یابی آفت مینوز و هلیوتیس در مزارع گوجه فرنگی و مبارزه با نظر كارشناسان به جز در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی از روز یكشنبه تا سه شنبه هفته آینده و در استان اردبیل در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت وزش باد شدید

• رد یابی آفات زنجره مو و شناسائی محل خروج پوره ها و جهت انجام اقدامات كنترلی در تاكستانها به جز در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی از روز یكشنبه تا سه شنبه هفته آینده و در استان اردبیل در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت وزش باد شدید

• مبارزه با سفیدك سطحی در باغات انگور به جز در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی از روز یكشنبه تا سه شنبه هفته آینده و در استان اردبیل در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت وزش باد شدید

• زراعت:

• جلوگیری ازسوزاندن بقایای گیاهی كاه وكلش پس از برداشت محصول غلات

• خاك دهی پای بوته در زراعت های بهاره

• برداشت محصولات پاییزه گندم و جو

• استفاده از نوار تیپ در زراعت های بهاره برای صرفه جویی و كاهش مصرف آب كشاورزی

• مدیریت عملیات آبیاری در زراعت های بهاره برای جلوگیری از تنش های آبی

• انجام عملیات وجین علف های هرز در زراعت های بهاره(چغندرقند، سیب زمینی، پیازو ذرت و...)

• تغذیه بهینه محصولات زراعی بهاری با استفاده از كودهای محلول با نظر كارشناسان فنی

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به نوسانات اندك دمایی

• زنبورداری:

• جابجایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویر احمد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات اندك دمایی

• مبارزه با آفت كنه در باغات میوه

• كنترل انواع پیوندك های حقیقی در مزارع و باغات

• استفاده از كودهای ریزمغذی بر مبنای نیاز در باغات

• كنترل به موقع كنه های نباتی درباغات میوه ومصرف سموم مناسب بر مبنای وضعیت بیولوژیكی آفت

• كنترل سفیدك های حقیقی در باغات و تاكستانها

• آبیاری مزارع سبزی و صیفی در ساعات خنك شبانه روزی

• مبارزه با شپشك واوی در باغات سیب

• در صورت ضرورت مبارزه با كرم دانه خوار سیب

• زراعت:

• مانیتورینگ (ره گیری) فعالیت كرم های ساقه خوار و طوقه بر در مزارع ذرت

• مبارزه با سفیدك سطحی در مزارع چغندر قند و مبارزه مكانیكی با گیاه سس

• برداشت مزارع كلزا توسط كمباین در ساعات اولیه بامداد كه رطوبت بالا است جهت كاهش ریزش دانه

• عدم آتش زدن بقایای كاه و كلش مزارع گندم و جو برداشت شده جهت تقویت مواد آلی خاك و حفظ موجودات مفید خاك

• خاك دهی پای بوته ها در مزارع گوجه فرنگی و كدو بصورت كود مخلوط با كود دامی پوسیده جهت افزایش رشد وریشه دهی واستقرار كامل بوته در زمین

• مبارزه بیولوژیك و غیر شیمیایی با پروانه مینوز و هلیتوس

• كنترل مزارع جو و گندم در مورد سن های برگشتی و مراكز تجمع سن گندم در بعضی مزارع و اعلام گزارش به مراكز جهاد كشاورزی

• نصب تله های فرمونی و كات های برچسب دار زنگ و تله های نوری در مزارع گوجه فرنگی

• آبیاری مزارع علوفه و ذرت دانه ای در ساعات خنك شبانه روزی

• دامپروری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات اندك دمایی

• زنبورداری:

• جابه جایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی

• استان های مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان از روز شنبه تا دو شنبه و در استان مازندران در ایام شنبه و یكشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش ۲ تا ۴ درجه ای تا هفته آینده

• با عنایت به روند افزایش تدریجی دما، كاهش فاصله آبیاری (حداقل هفته ای دو مرتبه) با مدت زمان آبیاری حداقلی برای نهال های جوان و درختان بارده

• تولید پوشش حفاظتی با توری و سایبان جهت كاهش تبخیر و تعرق در درختان میوه

• اعمال روش های صرفه جویی آب در باغ ها یا پخش پوشش های حفاظتی نظیر مالچ، كاه و كلش، براده چوب در منطقه سایه انداز و روی خاك به منظور كاهش تبخیر و تعرق از سطح خاك

• انجام تغذیه با كودهای مناسب در باغ های جدیدالاحداث میوه های سردسیری در ساعات خُنك روز

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان

• محلول پاشی كودهای پتاسه و سایر عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در ساعات خُنك روز

• كنترل آفت مینوز مركبات در باغ های مركبات و نهالستانهای استان با نظر كارشناس با در نظر گرفتن شرایط جوی

• انجام عملیات كانون كوبی جهت كنترل كنه نقره ای در باغ های مركبات آلوده به آفت با نظر كارشناس و با در نظر گرفتن شرایط جوی

• زراعت:

• مصرف كود سرك در اراضی شالیزاری با در نظر گرفتن شرایط جوی

• كنترل بیماری بلاست خوشه برنج در ارضی شالیزاری استان با در نظر گرفتن شرایط جوی

• انجام مبارزه شیمیایی در اراضی شالیزاری استان با نظر كارشناس با در نظر گرفتن شرایط جوی

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به افزایش ۲ تا ۴ درجه ای دما تا هفته آینده

• ترجیحاً تغذیه دام ها در ساعات خُنك روز و در اختیار گذاشتن آب تمیز و خُنك به میزان كافی

• شیلات:

• اكسیژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده بخصوص هنگام شب

• تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سردآبی

• زنبورداری:

• در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیكی زنبورستان

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• استان گلستان:

• باغبانی:

• محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز یكشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش ۲ تا ۴ درجه ای دما تا هفته آینده

• به دلیل تنش خشكی نسبت به آبیاری سبك هنگام بامداد زود و عصرها بخصوص در باغات جدیدالاحداث صورت گیرد.

• باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاك نسبت به ایجاد و ترمیم تشتك پای درختان، مالچ پاشی همینطور آبیاری باغات خود اقدام نمایند.

• زراعت:

• كشاورزان برنج كار با عنایت به افزایش دما و كاهش رطوبت جهت صرفه جویی و كاهش در مصرف آب از روش آبیاری غرقابی پرهیز و برنج را بصورت متناوب آبیاری كنند.

• كشاورزان شالیكار از كشت بی رویه شالی در اراضی غیر نسقی جدا اجتناب كنند چون سبب شوری آب های زیرزمینی می گردد.

• كشاورزان ذرت كار كشت به صورت هیرم كاری و در ساعات عصر انجام دهند. در مزارع ذرت ۶ تا ۷ برگی هم كود اوره سرك بصورت كود كاری پای بوته صورت گیرد.

• درمزارع شالی با عنایت به آبشویی و تخلیه كود ازته كود مصرفی بصورت سرك و در چند مرحله مصرف شود. ترجیحا كود سولفات آمونیوم مصرف كنند.

• كشاورزان خصوصاً اراضی شمالی نسبت به انجام عملیات شخم تابستانه با اجرای عملیات گیاه پزشكی اقدام نمایند.

• كشاورزان با عنایت به افزایش دما و كاهش رطوبت هوا در ایام آینده از انجام آبیاری بارانی طی روز پرهیز كنند.

• با عنایت به انقضای تاریخ مناسب كشت سویا، كشاورزان از كشت دیرهنگام زراعت سویا اجتناب كنند.

• با توجه به گرمای هوا جهت جلوگیری از تنش خشكی كشاورزان مزارع سویا و آفتابگردان كشت اول را آبیاری كنند.

• با عنایت به افزایش دما و جهت جلوگیری از پوكی دانه آفتابگردان و در صورت امكان نسبت به استقرار ۳ – ۲ كندو زنبورعسل پیش از گلدهی مزارع آفتابگردان اقدام نمایند.

• در صورت شوری آب آبیاری كاهش دور آبیاری، خسارت ناشی از افزایش دما را می كاهد.

• در شرایط اقلیمی سال جاری و افزایش دما آبیاری شبانه بخصوص در مناطق شور استان برای مزارع پنبه مفیدتر است.

• كشاورزان با عنایت به روند افزایشی دما در ایام اخیر و افزایش جمعیت آفت سنك بذرخوار كلزا سفارش می گردد با مشاهده این آفت در بقایای مزارع كلزای برداشت شده و در سایر مزارع (سویا، پنبه، شالی، آفتابگردان و باغات) نسبت به انجام مبارزه شیمیایی با سموم سفارش شده اقدام نمایند.

• باغداران با عنایت به گرمای هوا در صورت لزوم انجام سم پاشی جهت كنترل آفات، در ساعات غروب نسبت به انجام سم پاشی اقدام نمایند.

• كشاورزانی كه از ضد عفونی بذر با سموم حشره كش غفلت كرده اند نسبت به انجام مبارزه با آفات مكنده اول فصل در مزارع پنبه، سویا با سموم سفارش شده طبق نظر كارشناسان اقدام نمایند.

• با عنایت به ظهور خوشه در مزارع شالی كشت بهاره و احتمال بروز بیماری بلاست برنج، در صورت مشاهده نشانه های بیماری، نسبت به مبارزه شیمیایی با یك قارچكش مناسب اقدام گردد.

• در مزارع شالی كشت بهاره كه در مرحله خوشه هستند در صورت مشاهده آفت ساقه خوار برنج، نسبت به مبارزه شیمیایی با یك حشره كش مناسب اقدام گردد.

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به افزایش ۲ تا ۴ درجه ای دما تا هفته آینده

• برنامه خاموشی را در مرغداری ها طوری تنظیم كنند كه در ساعات گرم روز مرغ ها تحرك كمتری داشته باشند.

منابع طبیعی و آبخیزداری:

• خودداری از روشن كردن آتش در جنگل ها و مراتع با عنایت به افزایش دما و كاهش رطوبت برای روزهای پنجشنبه و جمعه

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان قم در ایام پنجشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان قم در ایام پنجشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• استفاده از كودهای پتاسه در باغات با عنایت به شرایط خشكسالی

• ردیابی و پایش آفت زنجره مو و مبارزه شیمیائی با آن

• مبارزه با علف های هرز و سایر آفات باغی زیر نظر كارشناسان

• اجرای سیستم های آبیاری نوین با عنایت به شرایط كم آبی حاكم در منطقه

• ردیابی و در صورت نیاز مبارزه با زنجره مو و مبارزه با نسل دوم كرم خوشه خوار انگور

• آبیاری مزارع و باغات در ساعات خنك روز و یا هنگام شب با عنایت به روند افزایش دما و اوج مصرف برق

• هرس سبز و كم كردن سطح تبخیر گیاه و تنك كردن میوه ها با عنایت به كاهش شدید منابع آبی

• پوشاندن سوراخ های لاروی فعال با خمیر سمی و تهیه تله های فرمونی و شكار پروانه جهت مرحله دوم مبارزه با آفت كرم خراط

• برداشت محصولات باغی در ساعات خنك روز انجام و بلافاصله بعد از برداشت به محل سایه و خنك انتقال داده شود.

• بازدید از باغات و در صورت نیاز مبارزه با آفت شته بویژه در درختان هسته دار و دانه دار

• حذف پاجوش های درختان انار جهت جلوگیری از تكثیر آفت شته

• آبیاری به موقع و مناسب باغات انار جهت كاهش تنش ناشی از افزایش دما و جلوگیری از ریزش و تركیدگی انار

• ردیابی و بازدید آفت پسیل در باغات پسته

• زراعت:

• تنظیم دور و میزان آبیاری با عنایت به ماندگاری هوای گرم و به تبع آن افزایش تبخیر و تعرق گیاهان

• انجام عملیات برداشت محصولات غله در ساعات آرام روز

• خودداری از روشن كردن آتش در اطراف مزارع و مراتع با عنایت به گرم شدن هوا و خشك شدن علفهای هرز و وزش باد

• مبارزه شیمیایی با علف های هرز

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• زنبورداری:

• جابه جایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به ماندگاری هوای گرم

خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است.

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• استفاده از كودهای پتاسه در باغات با عنایت به شرایط خشكسالی

• ردیابی و پایش آفت زنجره مو و مبارزه شیمیائی با آن

• مبارزه با علف های هرز و سایر آفات باغی زیر نظر كارشناسان

• اجرای سیستم های آبیاری نوین با عنایت به شرایط كم آبی حاكم در منطقه

• ردیابی و در صورت نیاز مبارزه با زنجره مو و مبارزه با نسل دوم كرم خوشه خوار انگور

• آبیاری مزارع و باغات در ساعات خنك روز و یا هنگام شب با عنایت به روند افزایش دما و اوج مصرف برق

• هرس سبز و كم كردن سطح تبخیر گیاه و تنك كردن میوه ها با عنایت به كاهش شدید منابع آبی

• پوشاندن سوراخ های لاروی فعال با خمیر سمی و تهیه تله های فرمونی و شكار پروانه جهت مرحله دوم مبارزه با آفت كرم خراط

• برداشت محصولات باغی در ساعات خنك روز انجام و بلافاصله بعد از برداشت انتقال به محل سایه و خنك

• بازدید از باغات و در صورت نیاز مبارزه با آفت شته بویژه در درختان هسته دار و دانه دار

• حذف پاجوش های درختان انار جهت جلوگیری از تكثیر آفت شته

• آبیاری به موقع و مناسب باغات انار جهت كاهش تنش ناشی از افزایش دما و جلوگیری از ریزش و تركیدگی انار

• ردیابی و بازدید آفت پسیل در باغات پسته

• زراعت:

• در برداشت، خرمن كوبی و ضبط محصول گندم تسریع شود.

• آبیاری مزارع در ساعات خنك روز و حتی الامكان در شب صورت گیرد.

• از مصرف كودهای ازته فسفره و مرغی خودداری شود.

• پس از برداشت مزارع درصورت عدم كشت جدید از شخم خودداری شود.

• برداشت محصول گندم وجو در ساعات خنك روز

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوها

• رنگ آمیزی كندوها برای كاهش اثر گرمای هوا به رنگ های سفید یا زرد

• دامداری و طیور:

• ضد عفونی كردن سالن و بستر مرغداری با عنایت به وزش باد و امكان انتشار آلودگی در مرغداری ها

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• شیلات:

• پرورش دهندگان ماهیان گرمابی جهت تعیین میزان خوراك لازم جهت بچه ماهی ها به عملیات بیومتری ماهی های استخر پرورش اقدام نمایند.

• پرورش دهندگان ماهیان گرمابی نسبت به تغذیه منظم ماهیان، حداقل ۲ بار در ساعات خنك روز اقدام نمایند.

• پرورش دهندگان توام ماهیان آمور و كپور، تغذیه ماهیان آمور با یونجه را در اولویت قراردهند سپس به تغذیه دستی با غذای كنسانتره به ماهیان كپور اقدام نمایند.

• با عنایت به مشخصات استخر پرورش نسبت به نصب هواده مناسب اقدام گردد.

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان رضوی از روز یكشنبه تا سه شنبه هفته آینده به علت وزش باد شدیدو در استان خراسان شمالی خودداری در ایام پنجشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید و احتیاط در ایام دوشنبه و سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان خراسان رضوی از روز یكشنبه تا سه شنبه هفته آینده و در استان خراسان شمالی در ایام پنجشنبه و جمعه به علت وزش باد شدید

• آبیاری تكمیلی باغات میوه در ساعات ابتدایی یا پایانی روز و كاهش فاصله زمانی آبیاری

• مبارزه با نسل دوم آفت كرم سیب و كرم آلو

• هرس سبز انگور، یك بند بالاتر از آخرین خوشه در مناطق سرد و دو بند بالاتر از خوشه در دشت همینطور مبادرت به حذف شاخه هایی كه میوه ندارند.

• پایش آفت كنه در باغات میوه با عنایت به افزایش دما

• پایش زنجره مو و مبارزه با نسل دوم كرم خوشه خوار انگور

• مبادرت به تنظیم دما و تامین پوشش سایبانی در گلخانه ها برای جلوگیری از سوختگی شود.

• خودداری از عملیات پیوند در باغات پسته با عنایت به گرم شدن هوا

• بازدید از باغات انگور جهت پیشگیری از مبتلا شدن به آلودگی سفیدك، با عنایت به شرایط دمایی و رطوبت

• زراعت:

• خودداری از روشن كردن آتش در مزارع و مراتع با عنایت به گرم شدن هوا و خشك شدن علف ها

• انتقال محصولات برداشت شده غلات و كلزا به انبارهای مسقف و استاندارد

• برداشت گندم و جو آبی و دیم در رطوبت مناسب با عنایت به اینكه رطوبت بالا و متقابلا خشكی زیاد سبب ریزش محصول می گردد.

• سله شكنی پنبه به منظور حفظ رطوبت خاك و مبادرت به آبیاری طی ساعات اولیه بامداد یا پس از ظهر بعد از محلول پاشی

• مبادرت به تنظیم مدار آبیاری محصولات نشائی، سبزی و صیفی جات با عنایت به نوسانات دمایی شود.

• نسبت به بازدید از مزارع گوجه فرنگی و بادمجان اقدام گردد و در صورت مشاهده لكه مینوز در این محصولات نسبت به رعایت سفارش های لازم جهت پیشگیری از شیوع بیماری اقدام گردد.

• با عنایت به مساعد شدن شرایط محیطی نسبت به انتقال نشاء به شالیزارهای برنج اقدام گردد.

• با عنایت به شرایط دمایی نسبت به بازدید و آبیاری نشاء های كشت شده ذرت اقدام گردد.

• با عنایت به نیاز شدید مزارع پنبه و چغندر به رطوبت نسبت به مبارزه با علف های هرز این مزارع اقدام گردد.

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• پشم چینی دام ها با عنایت به افزایش نسبی دما

زنبورداری:

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• شیلات:

خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی و گرم آبی در ساعات خنك شبانه روز و اجتناب از خوراك دهی در اواسط روز به علت گرمای شدید

• پیش بینی برق اضطراری جهت هوادهی استخرهای پرورش ماهی سردآبی و تهویه سالن های مرغداری به علت دمای بالا و احتمال قطع برق

• هوادهی مناسب در استخرهای پرورش ماهی سردآبی به خصوص در ساعات اولیه روز

• تامین پوشش سقف استخرهای پرورش ماهی سردآبی جهت جلوگیری از گرم شدن آب و آفتاب سوختگی

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به علت وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• استفاده از كودهای پتاسه در باغات با عنایت به شرایط خشكسالی

• ردیابی و پایش آفت زنجره مو و مبارزه شیمیائی با آن

• مبارزه با علفهای هرز و سایر آفات باغی زیر نظر كارشناسان

• اجرای سیستم های آبیاری نوین با عنایت به شرایط كم آبی حاكم در منطقه

• حذف پاجوش های درختان انار جهت جلوگیری از تكثیر آفت شته

• آبیاری به موقع و مناسب باغات انار جهت كاهش تنش ناشی از افزایش دما و جلوگیری از ریزش و تركیدگی انار

• ردیابی و بازدید آفت پسیل در باغات پسته

• تنظیم و سرویس تاسیسات خنك كننده گلخانه ها

• پرهیز از آبیاری باغات و مزارع در ساعات گرم روز

• برداشت محصولات جالیزی و باغی در ساعات اولیه روز و عصر

• زراعت:

• انجام عملیات سم پاشی و كودپاشی مزارع در ساعات خنك روز

• احتیاط در انجام عملیات خرمن كوبی در استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به علت وزش باد

• تسریع در برداشت غلات و رعایت موارد مراقبتی در خرمن كردن محصول

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوهای زنبورعسل

• قرارگیری خروجی كندوهای زنبورعسل در قسمت بادپناه كندو

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به ماندگاری هوای گرم

خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز

• استان های فارس، هرمزگان و بوشهر:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان بوشهر در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت وزش باد شدید و در استان های فارس و هرمزگان احتیاط به علت وزش باد

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان بوشهر در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت وزش باد شدید

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• استفاده از كودهای پتاسه در باغات با عنایت به شرایط خشكسالی

• ردیابی و پایش آفت زنجره مو و مبارزه شیمیائی با آن

• مبارزه با علف های هرز و سایر آفات باغی زیر نظر كارشناسان

• اجرای سیستم های آبیاری نوین با عنایت به شرایط كم آبی حاكم در منطقه

• تنظیم و سرویس تاسیسات خنك كننده گلخانه ها

• پرهیز از آبیاری باغات و مزارع در ساعات گرم روز

• تنظیم دور و میزان آبیاری با عنایت به ماندگاری هوای گرم و به تبع افزایش تبخیر و تعرق گیاهان

• پایش آفت كنه ها در باغات با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• پایش و مبارزه با سفیدك سطحی در باغات

• زراعت:

• استفاده از الگوی صحیح مصرف آب

• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (كلش) به منظور حفظ میكروارگانیسمهای خاك در مزارع برداشت شده

• انجام عملیات سم پاشی و كودپاشی مزارع در ساعات خنك روز

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• تمهیدات لازم به منظور تامین آب شرب پایدار برای دام ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوهای زنبورعسل

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خوزستان در ایام شنبه و یكشنبه هفته آینده به علت وزش باد شدید و در استان ایلام احتیاط به علت وزش باد

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان خوزستان در ایام شنبه و یكشنبه هفته آینده به علت وزش باد شدید

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• انجام عملیات آبیاری باغات با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• انجام چین برداری سبزی و صیفی(بادمجان)

• نگهداری صیفی جات برداشت شده در محلهای خنك پیش از انتقال به بازار

• زراعت:

• انتقال غلات برداشت شده به جاهای مسقف و یا استفاده از پوشش مناسب

• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (كلش) به منظور حفظ میكروارگانیسیم های خاك در مزارع برداشت شده

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• پشم چینی دام ها با عنایت به ماندگاری هوای گرم

• زنبورداری:

• تولید سایه بان برروی كندوهای زنبور عسل

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• پرورش آبزیان:

• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی و تغذیه آبزیان به منظور حداكثر برداشت

• تعویض و یا افزایش آب حوضچه های پرورش ماهی و هوادهی به آن ها
1397/04/29
23:51:29
5.0 / 5
4370
تگهای خبر: آب , آتش , آلودگی , بارش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۴
خرید و فروش حیوان خانگی خرید و فروش حیوان خانگی
petfind.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش حیوان خانگی محفوظ است

خرید و فروش حیوان خانگی

انواع حیوانات خانگی و لوازم و خوراک