۱۰۰ میلیون هكتار از اراضی كشور در معرض بیابانی شدن

۱۰۰ میلیون هكتار از اراضی كشور در معرض بیابانی شدن خرید و فروش حیوان خانگی: معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اظهار داشت: ایران در هر دهه 65 میلیمتر به سمت بیابانی شدن پیش رفته است و حدود 100 میلیون هكتار از اراضی كشور در معرض بیابانی شدن قرار دارند.خسرو شهبازی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینكه یك سوم جمعیت جهان و ۴۴ درصد از اراضی زراعی دنیا در مناطق خشك قرار دارند، اظهار نمود: كشور ما روی كمربند خشك جهان قرار گرفته و میزان بارش ها در آن یك سوم متوسط بارش های دنیا است همین طور میزان تبخیر در ایران حدود دو تا سه برابر میزان تبخیر در دنیا است و این دو عامل خود شكنندگی و لطمه پذیری كشور ما را نشان داده است.
به كدام مناطق بیابان گفته می شود؟
شهبازی افزود: برمبنای تعریف كنوانسیون بین المللی بیابان زدایی، بیابان به اكوسیستم های زوال یافته ای گفته می شود كه به سبب تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی پتانسیل تولید بیولوژیك خودرا از دست داده است یا در حال از دست دادن است.
۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هكتار از اراضی كشور تبدیل به بیابان شده اند
وی با اشاره به اینكه در مجموع حدود ۱۰۰ میلیون هكتار از اراضی كشور ما بر اثر فرسایش بادی، آبی، شوری زایی و تخریب فیزیكی، شیمیایی خاك در معرض بیابانی شدن قرار دارند، اشاره كرد: برمبنای مطالعات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری هم اكنون ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هكتار از اراضی كشور تبدیل به بیابان شده اند و در چارچوب كویر، تپه های ماسه ای، اراضی شور و نمكزارها شناخته می شوند.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینكه بیشتر از ۲۰ میلیون هكتار از اراضی كشور در ۲۲ استان تحت فرسایش بادی قرار دارند، اظهار داشت: از این مقدار ۷.۷ میلیون هكتار جزو كانون های بحرانی فرسایش بادی هستند. این مناطق در استان های سیستان و بلوچستان، سمنان، كرمان، اصفهان، مركزی، ایلام، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و… قرار دارند.
ایران در هر دهه ۶۵ میلیمتر به سمت بیابانی شدن پیش رفته است
شهبازی در ادامه با اشاره به اینكه دو عامل انسانی و طبیعی در تبدیل عرصه های خشك كشور به بیابان نقش دارند، اظهار نمود: برمبنای پژوهش های پژوهشكده هوا اقلیم طی ۴۹ سال اخیر، در هر دهه حدود ۱۱ میلیمتر از میزان بارش ها در كشور كاهش یافته است همین طور در هر دهه تبخیر نیز ۵۴ میلیمتر افزایش یافته و درجه حرارت در كشور در هر ۱۰ سال نیز ۰.۴ درجه سانتیگراد افزایش پیدا كرده است. در مجموع ایران در هر دهه ۶۵ میلیمتر به سمت خشك و بیابانی شدن پیش رفته است.
سفره های آب زیرزمینی در هشت دشت كشور در حالت فوق بحرانی است
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به وابستگی ما به منابع آب زیرزمینی اشاره كرد: سفره های آب زیرزمینی در ۳۳۵ دشت كشور بیلان منفی دارند و در هشت دشت كشور در حالت فوق بحرانی است. تمامی این موارد زنگ خطری برای بیابانی شدن كشور است.

وی اضافه كرد: میزان و پراكنش نامنظم بارندگی ها در كشور نیز همچون عوامل بیابانی شدن اراضی كشور است. برای مثال در بارندگی های اخیر مشاهده شد كه در یك نقطه طی ۱۳ ساعت بدون وقفه بارندگی داشتیم كه این نشان دهنده پراكنش نامنظم بارندگی ها است.

عوامل انسانی مؤثر در بیابان زایی چیست؟

شهبازی در ادامه با اشاره به عوامل انسانی مؤثر بر بیابانی شدن كشور اظهار داشت: نبود تعادل بین ظرفیت مراتع و دام یكی از این عوامل است. هم اكنون دو برابر ظرفیت مراتع در كشور دام وجود دارد. از جانب دیگر نابودی جنگل ها، تغییر كاربری اراضی و تخریب ناشی از برداشت معادن در بیابان زایی مؤثر هستند.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینكه بیابان زدایی كار یك یا دو دستگاه در كشور نیست، اشاره كرد: كنوانسیون مقابله با بیابان زایی در سال ۱۳۷۳ تشكیل شد و كشور ایران در سال ۱۳۷۵ به این كنوانسیون پیوست. هدف اصلی از بیابان زدایی نیز تأمین امنیت غذایی جامعه و پایداری اكوسیستم است.
تدوین سند جامع مقابله با بیابان و كنترل پدیده گرد و غبار در سیستان و بلوچستان
شهبازی در ادامه با اشاره به شناسایی كانون های گرد و غبار در كشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای اظهاركرد: هم اكنون سند جامع مقابله با بیابان و كنترل پدیده گرد و غبار در دشت های سیستان و بلوچستان تدوین شده است.
در مناطق حفاظت شده محیط زیستی مالچ پاشی نمی شود
وی با اشاره به اینكه تابحال در ۲۵ هزار هكتار از اراضی بیابانی كشور عملیات مالچ پاشی برای مقابله با بیابان زایی انجام شده است، اظهار داشت: مالچ پاشی فقط در مناطقی انجام می شود كه در آن منطقه شن روان وجود دارد و امكان استقرار پوشش گیاهی نیست بدین سبب ما ابتدا با مالچ پاشی شن روان را تثبیت و بعد از آن مبادرت به بذركاری و نهال كاری می نماییم. مالچ استفاده شده در مناطق بیابانی استاندارد است و آنرا سازمان استاندارد و سازمان حفاظت زیست تأیید كرده است.

شهبازی با تاكید بر اینكه سازمان جنگل ها در هیچ یك از مناطق حفاظت شده محیط زیست مبادرت به عملیات مالچ پاشی نمی كند، اظهاركرد: اخیراً با سازمان حفاظت محیط زیست مكاتبه كرده و به آنها اعلام نموده ایم نقاطی كه نباید در آنها مالچ پاشی شود را باردیگر برای ما مشخص كنند.

به گفته معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در مناطقی كه مالچ پاشی شده و بعد از آن اقدامات نهال كاری و بذركاری صورت گرفته، مشاهده شده كه اكوسیستم جانوری منطقه ارتقا پیدا كرده است همین طور گیاهانی كه به سبب مالچ پاشی سیاه رنگ شده بودند بعد از مدتی با رویش برگ های جدید به رنگ طبیعی خود بازگشتند. هم اكنون نیز حدود ۷۲ هزار و ۴۲۹ هكتار از اراضی كشور نیازمند عملیات مالچ پاشی هستند.

شهبازی در ادامه با اشاره به اینكه نهال كاری یكی دیگر از طریق های مقابله با بیابان زایی در كشور است، اشاره كرد: تا سال قبل ۲.۲ میلیون هكتار نهال كاری در سطح كشور انجام و از ۳۸ گونه مقاوم به خشكسالی همچون سرو، گز، تاغ، كهور و كُنار استفاده شده است.
علت استفاده از گیاه مهاجم «كهور» برای بیابان زدایی
وی همین طور با اشاره به انتقاداتی كه به كاشت كهور بعنوان یك گونه مهاجم در كشور می شود، اظهار نمود: درخت كهور در مناطقی كاشته می شود كه EC و PH خاك به قدری بالا است كه گیاه دیگری نمی تواند در آن منطقه استقرار پیدا كند همین طور بعضی می گویند ریشه كهور به قدری در خاك نفوذ می كند كه می تواند از آب های زیرزمینی استفاده نماید و به گیاه همجوار خود اجازه تغذیه از این منابع آبی را ندهد. اگر سازمان جنگل ها در حاشیه اراضی زراعی مبادرت به كاشت درخت كهور می كرد این ادعا ممكن بود درست باشد اما كهور در مناطق بیابانی و شوره زارهایی كاشته می شود كه به هیچ عنوان گونه گیاهی دیگری در آن منطقه نیست. مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع بعنوان یك مرجع علمی نیز كاشت درخت كهور در مناطق بیابانی كه امكان كاشت گیاه دیگری در آن وجود ندارد را تأیید كرده است.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درانتها با اشاره به اینكه ۴.۷ میلیون هكتار بذركاری و بذرپاشی در اراضی بیابانی كشور انجام شده است، اظهار داشت: قسمتی از رویكرد سازمان جنگل ها برای مقابله با بیابان زایی استفاده از مشاركت مردم، روستاییان و بخش خصوصی است.
منبع:

1398/03/28
13:42:24
5.0 / 5
4950
تگهای خبر: آب , اقلیم , بارش , بارندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۱
خرید و فروش حیوان خانگی خرید و فروش حیوان خانگی
petfind.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش حیوان خانگی محفوظ است

خرید و فروش حیوان خانگی

انواع حیوانات خانگی و لوازم و خوراک