سفارش های هواشناسی كشاورزی

سفارش های هواشناسی كشاورزی خرید و فروش حیوان خانگی: مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات، مبارزه با سفیدك حقیقی هلو و شلیل و مراقبت از پوشش گلخانه ها به دلیل وزش باد و گرد و خاك همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی برای نخستین ماه سال ۹۷ است.به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، سفارش های هواشناسی كشاورزی برای امروز (پنجشنبه ۱۶ فروردین) تا روز سه شنبه (۲۱ فروردین) به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجان شرقی در روز سه شنبه هفته آینده و در زنجان از روز جمعه تا سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش پس از گاورو شدن باغات

• كوددهی باغات میوه به روش چالكود با استفاده از كودهای شیمیایی و كود حیوانی پوسیده

• مبارزه با كنه گالی در باغات آلو بعد از ریزش گل

• ادامه انجام عملیات هرس در باغات انگور

• خودداری از آبیاری درختان میوه در زمان گلدهی

• زراعت:

• ادامه انجام عملیات كاشت چغندرقند، پیاز و سیب زمینی

• مبارزه با علف های هرز مزارع گندم و جو

• استفاده از كودهای ازته به صورت سرك در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری

• مبارزه با علف های هرز مزارع كلزا

• مبارزه با شته مومی كلزا به جز در آذربایجان شرقی در روز سه شنبه هفته آینده و در زنجان از روز جمعه تا سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و وزش باد

• بازدید مستمر از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای)

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان اردبیل:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز جمعه به علت بارش باران و وزش باد و از روزهای یكشنبه تا سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به نوسانات دمایی

• رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه با استفاده از جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و شكسته

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش پس از گاورو شدن باغات

• زراعت:

• پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد به جز در روز جمعه به علت بارش باران و وزش باد و از روزهای یكشنبه تا سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و وزش باد

• آماده سازی زمین جهت انجام كشت بهاره

• مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دمایی

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویراحمد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در كردستان، كرمانشاه و لرستان در ایام جمعه و شنبه به علت بارش باران و احتیاط از روز یكشنبه تا سه شنبه به علت بارش پراكنده و در استان های چهار محال و بختیاری و كهگیلویه و بویر احمد، احتیاط در روز چهارشنبه به علت بارش پراكنده و خودداری از این كار در ایام پنجشنبه و جمعه به علت بارش رگباری و وزش باد و در استان همدان احتیاط از روز جمعه تا سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده

• پیش بینی تمهیدات لازم برای مقابله با كاهش دما

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به كاهش نسبی دما

• تسریع در آماده سازی اراضی در نظرگرفته شده برای احداث باغات جدید به جز در ایام بارانی

• اجرای نقشه باغ در اراضی فوق، چاله كنی و غرس نهال استاندارد وسالم طبق اصول فنی

• ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش

• آبیاری بلافاصله پس از كشت نهال و آبیاری منظم هفتگی جهت جلوگیری از خشك شدن نهال ها

• سربرداری نهال های كاشته شده بیست روز پس از كاشت

• مبارزه با بیماری لكه سیاه سیب پیش از باز شدن جوانه ها به جز در ایام بارانی

• مبارزه با آتشك درختان میوه دانه دار در زمان بازشدن طبق سفارش كارشناسان مربوطه

• مبارزه با سفیدك حقیقی هلو و شلیل پس از ریزش گلبرگ ها به جز در ایام بارانی

• انجام عملیات تهیه بستر مزارع محصولات سبزی و صیفی بویژه سیب زمینی به جز در ایام بارانی

• زراعت:

• مبارزه با علف های هرز مزارع نخود پائیزه در صورت ضرورت به جز در ایام بارانی

• چغندرقند كاران از آخرین فرصت باقیمانده جهت اتمام كشت بهره جویند

• مبارزه با شته در مزارع كلزا در صورت مشاهده مطابق نظر كارشناسان محل بویژه در مورد سموم مناسب به جز در ایام بارانی

• مبارزه با سن مادر مطابق نظر كارشناسان محل با استفاده از سموم مناسب به جز در ایام بارانی

• كاشت مزارع چغندرقند با استفاده از بذور منو ژرم و ردیفكار پنوماتیك به جز در ایام بارانی و پس از گاورو شدن اراضی

• كشت نخود بهاره با استفاده از ارقام محلی و دستگاه عمیقكار

• مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم به جز در ایام بارانی

• ردیابی سن گندم در مزارع گندم و جو جهت انجام مبارزه به موقع با این آفت خطرناك

• مبارزه به موقع با سرخرطومی یونجه به جز در ایام بارانی

• مصرف كودسرك ازته در مزارع گندم آبی پیش از وقوع بارش

• مصرف كود سرك سولفات آمونیوم در مزارع كلزا جهت افزایش گل انگیزی و افزایش محصول

• ادامه كشت بهاره حبوبات(نخود و عدس) و گلرنگ دیم به جز در ایام بارانی

• دامپروری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به كاهش نسبی دمایی

• زنبورداری:

• با عنایت به ضرورت رعایت قانون چهل روزگی و ضرورت ترغیب كلونی ها به تخم ریزی، تغذیه تحریكی كلونی ها جهت تخم ریزی ملكه به همراه گرده آوری ضروری می باشد.

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به بارندگی های فصلی و تنظیم جیره غذائی با عنایت به شرایط آب و هوائی

• استان مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز جمعه به علت بارش باران، وزش باد و احتیاط در ایام پنج شنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• مصرف مواد آلی در باغات مركبات در خارج از سایه انداز درخت

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان

• اقدام به محلول پاشی عناصر غذایی ازت، فسفر، روی و... تا پیش از باز شدن گلها ( با عنایت به شرایط جوی سفارش نمی گردد.)

• دادن كود پایه ریشه ای از نیمه دوم فروردین ماه به بعد (به همراه بارندگی)

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها هنگام شب و بروز باد، سرما

• وجین دستی یا كنترل شیمیایی مزارع كاهو، باقلا، سیر و غیره (با توجه به شرایط جوی سفارش نمی شود)

• مصرف سموم قارچ كش جهت كنترل بیماری لب شتری در درختان هسته دار پیش از گلدهی و با نظر كارشناس (با توجه به شرایط جوی سفارش نمی گردد.)

• كنترل شیمیایی باغات مركبات صرفاً با روغن ولك ( در صورت لزوم با سموم كنه كش ) و با نظر كارشناس (با توجه به شرایط جوی سفارش نمی گردد.)

• زراعت:

• آماده سازی زمین جهت كاشت برنج و استفاده از بارندگی های اخیر و خزانه گیری

• كنترل نایلون خزانه های برنج به دلیل وزش بادهای نسبتاً شدید

• انجام زهكشی و مدیریت خروج آب از مزارع كلزا، گندم و سایر محصولات

• برداشت سبزیجات برگی

• آماده سازی زمین جهت كاشت سبزیجات بهاره

• مصرف كود سرك و محلول پاشی با كودهای تقویتی در مزارع كلزا و گندم در مناطق دشت و میان بند با نظر كارشناس ( با عنایت به شرایط جوی سفارش نمی گردد.)

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• انتقال كندوهای زنبور عسل به مزارع كلزا

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سردآبی

• اكسیژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده

• كاهش عوامل استرس زا در مزارع پرورش ماهی

• كوددهی و غذادهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی (كود حیوانی بیشتر و كود شیمیایی كمتر)

• استان گلستان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز جمعه به علت بارش باران، وزش باد و احتیاط در ایام پنج شنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ كش

• زراعت:

• بازدید مستمر از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای)

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها با عنایت به نوسانات دمایی

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان تهران، البرز، قزوین و قم در ایام شنبه و یكشنبه به علت بارش باران و احتیاط در ایام پنج شنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و در استان سمنان احتیاط از روز شنبه تا سه شنبه هفته آینده و در استان مركزی احتیاط از روز جمعه تا سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به نوسانات دمایی

• جمع آوری و معدوم كردن شاخه های خشك و آفت زده میوه های آلوده بعد از گاورو شدن اراضی

• زراعت:

• مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و كلزا به جز در ایام بارانی

• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در ایام بارانی

• استفاده از كودهای ازته به صورت سرك در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری یا پیش از بارش

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• انجام تغذیه مكمل زنبورها

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت بارش باران و وزش باد و احتیاط از روز پنج شنبه تا شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و در استان یزد احتیاط از روز شنبه تا سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با عنایت به كاهش نسبی دما

• حداقل عملیات خاك ورزی و كمترین كود ازته و اوره درباغات با عنایت به كمبود بارش وخشكسالی

• در باغات پسته و انار كه در مراحل گرده افشانی و گل دهی هستند آبیاری صورت نگیرد.

• زراعت:

• بازدید مستمر از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای)

• استفاده از كودهای ازته به صورت سرك در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری

• مبارزه شیمیایی با علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و كلزا به جز در ایام بارانی

• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در ایام بارانی

• دامداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با عنایت به كاهش نسبی دما

• زنبورداری:

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان رضوی در ایام پنج شنبه، شنبه و یكشنبه و در استان خراسان شمالی در در ایام پنجشنبه، شنبه و یكشنبه و دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به كاهش نسبی دما

• تهویه و تنظیم دمای انبارهای سیب زمینی وپیاز و جدا سازی غده های ناسالم

• استفاده از قیم جهت نهال های جدید غرس شده

• با عنایت به تورم جوانه ها استفاده از كود باردهی(فروت ست) صورت گیرد.

• زراعت:

• كشت نخود، لوبیا و یونجه با عنایت به شرایط مساعد جوی

• تغذیه و آبیاری خزانه های گوجه فرنگی و...

• مبارزه با علف های هرز گندم، جو و كلزا

• برای استفاده بهینه از آبیاری ابتدای فصل و روند گرم شدن هوا نسبت به كشت آفتابگردان و گلرنگ اقدام گردد.

• به منظور جلوگیری از بروز بیماری های قارچی و با عنایت به گرم شدن هوا نسبت به هوادهی خزانه های نشاء در بعدازظهر به مدت ۲-۱ ساعت اقدام گردد.

• پیگیری جهت كشت مزارع پنبه با ارقام دلینته

• بازدید مستمر از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای)

• مبارزه شیمیایی با علف های هرز مزارع گندم و كلزا به جز در ایام بارانی

• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در ایام بارانی

• استفاده از كودهای ازته به صورت سرك در مزارع غلات پاییزه به همراه آبیاری

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش نسبی دما

• زنبورداری:

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• شیلات:

• اصلاح و مرمت دیوارهای ساحلی مزارع پرورش ماهی سردابی

• پوشاندن سقف واحدهای پرورش ماهی سردابی جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی

• آماده سازی استخرهای پرورش ماهی گرم آبی

منابع طبیعی:

• حفظ و ذخیره رطوبت خاك و انجام عملیات مالچ پاشی

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان جنوبی از روز یكشنبه تا سه شنبه هفته آینده و در استان های كرمان و سیستان و بلوچستان از روز شنبه تا سه شنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به كاهش نسبی دما

• جمع آوری بقایای گیاهی در باغات جهت جلوگیری از رشد عوامل بیماری زا همینطور لارو حشرات

• با عنایت به بارش نامناسب از هرگونه توسعه باغات بدون داشتن آب مناسب و كافی خودداری كنند.

• در باغاتی كه شكوفه ها باز شده اند تا ریزش گلبرگها هیچ گونه عملیات سم پاشی وآبیاری انجام نگیرد.

• گذاشتن قیم در كنار نهال های تازه غرس شده

• بررسی تله های فرمونی نصب شده برای ردیابی پروانه چوب خوار پسته (پروانه كرمانیا) با مشورت كارشناسان حفظ نباتات و كلینیك های گیاه پزشكی

• مراقبت از پوشش گلخانه ها به دلیل وزش باد و گرد و خاك

• نصب كارت زرد برای كاهش جمعیت آفت پسیل در باغات پسته

• با عنایت به كاهش نزولات جوی امسال زعفرانكاران به منظور تقویت بنه زعفران و افزایش تولید در سال زراعی آینده تداوم آبیاری مزارع خویش را در دستور كار قرار دهند.

• پایش باغات زرشك در مورد بیماری زنگ زرشك و در صورت مشاهده علایم مشورت با كارشناسان حفظ نباتات نسبت به مبارزه به موقع صورت گیرد.

• زراعت:

• كشاورزان كلیه مناطق استان در اسرع وقت نسبت به مبارزه با علفهای هرز مزارع كلزا، گندم و جو اقدام نمایند.

• زارعان جهت مبارزه با آفات از روش های شیمیایی مانند تله فرمونی برای چوبخوار و از نوارهای زرد جهت مبارزه با پسیل ها استفاده كنند.

• پایش مزارع گندم در مورد آلوده نبودن به بیماری زنگ زرد و آفت سن و پایش مزارع جو در مورد آلوده نبودن به آفت سن

• بازدید از مزارع كلزا جهت جلوگیری از طغیان شته های مومی

• كشاورزان گندمكار، جو كار و كلزاكارمی توانند نسبت به مصرف تركیبات كودی حاوی اسید هیومیك به همراه كود اوره به صورت كودآبیاری تا پیش از مرحله ساقه رفتن گیاه با مشورت با كارشناسان جهاد كشاورزی اقدام نمایند.

• زنبورداری:

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استفاده از كندوهای زنبورعسل به منظور تكمیل گرده افشانی

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با عنایت به كاهش نسبی دما

• استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های فارس و بوشهر از روز جمعه تا یكشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به كاهش نسبی دما

• انجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت كاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای

• با عنایت به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود اقدام نمایند.

• تغذیه باغات(مركبات و....) جهت افزایش رشد ثانویه

• كودهی نخیلات با كود سولفات آمونیوم

• زراعت:

• انجام عملیات كود پاشی به صورت سرك پیش از وقوع بارش یا همراه آبیاری

• عملیات پایش شته مومی در مزارع كلزا و گلرنگ

• پایش آفت سن در مزرارع گندم

• بازدید مستمر از مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) و آفات سن گندم

• مبارزه با علف های هرز مزارع غلات

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به كاهش نسبی دما

• زنبورداری:

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایلام از روز پنج شنبه تا یكشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و در استان خوزستان از روز جمعه تا یكشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به كاهش نسبی دما

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان

• با عنایت به كمبود منابع آبی در مورد كنترل هرزآبها و آبهای ورودی به هر مزرعه كنترل نهایی صورت گیرد.

• آبیاری مزارع سبزی و صیفی

• زراعت:

• عدم آبیاری مزارع گندم، جو و سایر غلات با عنایت به احتمال خوابیدگی محصول به علت وزش باد

• بازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) و آفات سن گندم

• سرویس دستگاه ها و كمباین ها به منظور برداشت غلات و رعایت قرنطینه

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با عنایت به كاهش نسبی دما

• زنبورداری:

• هماهنگی با كشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با حشره كش ها

• پرورش آبزیان:

• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی
1397/01/17
14:09:32
5.0 / 5
4616
تگهای خبر: آب , آلودگی , بارش , بیماری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
خرید و فروش حیوان خانگی خرید و فروش حیوان خانگی
petfind.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش حیوان خانگی محفوظ است

خرید و فروش حیوان خانگی

انواع حیوانات خانگی و لوازم و خوراک