توصیه های پنج روزه هواشناسی كشاورزی

از انتقال كندوها به جای خنك تا آبیاری شبانه در مناطق شور

از انتقال كندوها به جای خنك تا آبیاری شبانه در مناطق شور خرید و فروش حیوان خانگی: مبارزه با سفیدك سطحی در باغات سیب، جلوگیری ازسوزاندن بقایای گیاهی گاه و كلش، جابجایی كندوهای عسل و انتقال آن ها به مناطق خنك تر و آبیاری شبانه بخصوص در مناطق شور همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی است كه با عنایت به افزایش دما از جانب اداره هواشناسی كشاورزی ارائه شده است.به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، توصیه های هواشناسی كشاورزی برای مناطق مختلف كشور در حوزه های زراعت، باغداری، زنبورداری و شیلات طی امروز (۲۵ تیرماه) تا روز جمعه (۲۹ تیرماه) به شرح زیر است:

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل:

• باغبانی:

• محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در شمال استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت رگبار باران و وزش باد در بعدازظهر

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش ۲ تا ۳ درجه

• برداشت در باغات میوه زردآلو، گیلاس، آلبالو و...

• تغذیه بهینه باغات با استفاده از كودهای ریزمغذی بصورت محلول پاشی

• مبارزه با علف های هرز كف باغ حد الامكان در سایه انداز درخت

• تغییر سیستم آبیاری در باغات میوه از غرقابی به طشتكی

• انجام عملیات كوددهی و وجین علف های هرز در نهالستان ها

• حذف شاخه های اضافی، خشك، پاجوش ها و نرك ها در باغات میوه

• كنترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ در مقابل نوسانات دمایی

• مبارزه با شته در باغات به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه در شمال استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل

• مبارزه با سفیدك سطحی و داخلی در مزارع پیاز به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه در شمال استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل

• مبارزه با سفیدك سطحی در باغات سیب به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه در شمال استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل

• كنترل انگل سس در حاشیه مزارع، راه ها و انهار سنتی و رعایت بهداشت مزارع

• مبارزه با سفیدك سطحی در درختان میوه هسته دار به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه در شمال استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل

• رد یابی آفت مینوز و هلیوتیس در مزارع گوجه فرنگی و مبارزه با نظر كارشناسان به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه در شمال استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل

• رد یابی آفات زنجره مو و شناسائی محل خروج پوره ها و جهت انجام اقدامات كنترلی در تاكستانها به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه در شمال استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل

• مبارزه با سفیدك سطحی در باغات انگور به جز در ایام دوشنبه و سه شنبه در شمال استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل

• زراعت:

• جلوگیری ازسوزاندن بقایای گیاهی گاه و كلش پس از برداشت محصول غلات

• خاك دهی پای بوته در زراعت های بهاره

• برداشت محصولات پاییزه گندم و جو

• استفاده از نوار تیپ در زراعت های بهاره برای صرفه جویی و كاهش مصرف آب كشاورزی

• مدیریت عملیات آبیاری در زراعت های بهاره برای جلوگیری از تنش های آبی

• انجام عملیات وجین علف های هرز در زراعت های بهاره(چغندرقند، سیب زمینی، پیازو ذرت...)

• تغذیه بهینه محصولات زراعی بهاری با استفاده از كودهای محلول با نظر كارشناسان فنی

دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش ۲ تا ۳ در جه

• زنبورداری:

• جابجایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویر احمد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش ۲ تا ۳ در جه

• مبارزه با آفت كنه در باغات میوه

• كنترل انواع پیوندك های حقیقی در مزارع و باغات

• استفاده از كودهای ریزمغذی بر مبنای نیاز در باغات

• انجام آزمون برگ در باغات میوه

• كنترل به موقع كنه های نباتی درباغات میوه ومصرف سموم مناسب بر مبنای وضعیت بیولوژیك آفت

• كنترل سفیدك های حقیقی در باغات و تاكستان ها

• تنظیم زمان آبیاری در ساعات خنك روز

• آبیاری مزارع سبزی و صیفی در ساعات خنك شبانه روزی

• مبارزه با شپشك واوی در باغات سیب

• زراعت:

• استفاده از كودهای ریزمغذی در كشت های بهاره با استفاده از نتایج آزمون خاك

• استفاده از كودها مایع بردار در مزارع چغندر برای بالا بردن كیفیت غده ودر مزارع یونجه جهت افزایش طول عمر طوقه وافزایش جوانه زنی طوقه

• برداشت مزارع كلزا توسط كمباین در ساعات اولیه بامداد كه رطوبت بالا است

آتش نزدن بقایای كاه و كلش مزارع گندم و جو برداشت شده جهت تقویت مواد آلی خاك و حفظ موجودات مفید خاك

• خاك دهی پای بوته ها در مزاع گوجه فرنگی و كدو به صورت كود مخلوط با كود دامی پوسیده جهت افزایش رشد وریشه دهی واستقرار كامل بوته در زمین

• مبارزه بیولوژیك و غیر شیمیایی با پروانه مینوز و هلیتوس

• كنترل مزارع جو و گندم در مورد سن های برگشتی و مراكز تجمع سن گندم در بعضی مزارع و اعلام گزارش به مراكز جهاد كشاورزی

• نصب تله های فرمونی و كات های برچسب دار زنگ و تله های نوری در مزارع گوجه فرنگی

• آبیاری مزارع علوفه و ذرت دانه ای در ساعات خنك شبانه روزی

• دامپروری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش ۲ تا ۳ درجه ای دما

• زنبورداری:

• جابه جایی كندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنك تر

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• تنظیم دریچه كندوهای زنبورعسل با عنایت به روند افزایش دما صورت گیرد.

• شیلات:

• پاكسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی

• استان های مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز سه شنبه به علت بارش پراكنده

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به كاهش ۲ تا ۴ درجه ای دما

• با عنایت به روند افزایش تدریجی دما، كاهش فاصله آبیاری (حداقل هفته ای دو مرتبه ) با مدت زمان آبیاری حداقلی برای نهال های جوان و درختان بارده

• تولید پوشش حفاظتی با توری و سایبان جهت كاهش تبخیر و تعرق در درختان میوه

• اعمال روش های صرفه جویی آب در باغ ها یا پخش پوشش های حفاظتی نظیر مالچ، كاه و كلش، براده چوب در منطقه سایه انداز و روی خاك به منظور كاهش تبخیر و تعرق از سطح خاك

• انجام تغذیه با كودهای مناسب در باغ های جدیدالاحداث میوه های سردسیری در ساعات خُنك روز

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان

• محلول پاشی كودهای پتاسه و سایر عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در ساعات خُنك روز

• كنترل آفت مینوز مركبات در باغ های مركبات و نهالستانهای استان با نظر كارشناس به جز روزهای دوشنبه و سه شنبه و با در نظر گرفتن شرایط جوی

• انجام عملیات كانون كوبی جهت كنترل كنه نقره ای در باغ های مركبات آلوده به آفت با نظر كارشناس به جز روزهای دوشنبه و سه شنبه و با در نظر گرفتن شرایط جوی

• زراعت:

• مصرف كود سرك در اراضی شالیزاری به جز روزهای دوشنبه و سه شنبه و با در نظر گرفتن شرایط جوی

• كنترل بیماری بلاست خوشه برنج در ارضی شالیزاری به جز روزهای دوشنبه و سه شنبه و با در نظر گرفتن شرایط جوی

• انجام مبارزه شیمیایی در اراضی شالیزاری با نظر كارشناس به جز روزهای دوشنبه و سه شنبه و با در نظر گرفتن شرایط جوی

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به كاهش ۲ تا ۴ درجه ای دما

• تغذیه دامها در ساعات خُنك روز و در اختیار گذاشتن آب تمیز و خُنك به میزان كافی

• شیلات:

اكسیژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده بخصوص هنگام شب

• تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سردآبی

• زنبورداری:

• جابه جایی كندوهای عسل و انتقال آن ها به مناطق خنك تر

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• استان گلستان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام دوشنبه و چهارشنبه تا جمعه به علت رگبار باران و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به كاهش ۲ تا ۴ درجه ای دما

• به دلیل تنش خشكی نسبت به آبیاری سبك هنگام بامداد زود و عصرها به ویژه در باغات جدیدالاحداث اقدام گردد.

• باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاك نسبت به ایجاد و ترمیم تشتك پای درختان، مالچ پاشی همینطور آبیاری باغات خوداقدام كنند.

• زراعت:

• كشاورزان برنج كار با عنایت به افزایش دما و كاهش رطوبت جهت صرفه جویی و كاهش در مصرف آب از روش آبیاری غرقابی پرهیز و برنج را بصورت متناوب آبیاری كنند.

• پیمانكاران بذر گندم و جو با عنایت به پراكنش باران دپو بذری خود حتما مسقف و محافظ شده كرده باشند. به دلیل گرمای هوا در صورت مشاهده آفات انباری قرص گذاری شود.

• شالیكاران از كشت بی رویه شالی در اراضی غیر نسقی جدا اجتناب كنند چون سبب شوری آب های زیرزمینی می گردد.

• كشاورزان ذرت كار كشت به صورت هیرم كاری و در ساعات عصر انجام دهند. در مزارع ذرت ۶ تا ۷ برگی هم كود اوره سرك بصورت كود كاری پای بوته صورت گیرد.

• درمزارع شالی با عنایت به آبشویی و تخلیه كود ازته كود مصرفی بصورت سرك و در چند مرحله مصرف شود.ترجیحا كود سولفات آمونیوم مصرف شود.

• كشاورزان خصوصاً اراضی شمالی نسبت به انجام عملیات شخم تابستانه با اجرای عملیات گیاه پزشكی اقدام نمایند.

• كشاورزان با عنایت به افزایش دما و كاهش رطوبت هوا در ایام آینده از انجام آبیاری بارانی طی روز پرهیز كنند.

• با عنایت به انقضای تاریخ مناسب كشت سویا، كشاورزان از كشت دیرهنگام زراعت سویا اجتناب كنند.

• با توجه به گرمای هوا جهت جلوگیری از تنش خشكی كشاورزان مزارع سویا و آفتابگردان كشت اول را آبیاری كنند.

• با عنایت به افزایش دما و جهت جلوگیری از پوكی دانه آفتابگردان و در صورت امكان نسبت به استقرار ۳ – ۲ كندوی زنبورعسل پیش از گلدهی مزارع آفتابگردان اقدام نمایند.

• در صورت شوری آب آبیاری كاهش دور آبیاری، خسارت ناشی از افزایش دما را می كاهد.

• در شرایط اقلیمی سال جاری و افزایش دما آبیاری شبانه بخصوص در مناطق شور استان برای مزارع پنبه مفیدتر است.

• علی رغم پیش بینی بارش در هفته جاری كشاورزان مزارع پنبه را آبیاری كنند.

• كشاورزان با عنایت به روند افزایشی دما در ایام اخیر و افزایش جمعیت آفت سنك بذرخوار كلزا با مشاهده این آفت در بقایای مزارع كلزای برداشت شده و در سایر مزارع (سویا، پنبه، شالی و... ) نسبت به انجام مبارزه شیمیایی با سموم سفارش شده اقدام نمایند.

• كشاورزانی كه از ضد عفونی بذر با سموم حشره كش غفلت كرده اند نسبت به انجام مبارزه با آفات مكنده فصل با سموم سفارش شده طبق نظر كارشناسان اقدام نمایند.

• كشاورزان با عنایت به گرمای هوا و احتمال سوزانندگی توسط علف كش، در صورت لزوم از علف كش های خاك استفاده و از سم پاشی روی شاخ و برگ گیاهان حتی الامكان اجتناب كنند.

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به كاهش ۲ تا ۴ درجه ای دما

• برنامه خاموشی را در مرغداری ها طوری تنظیم كنند كه در ساعات گرم روز مرغ ها تحرك كمتری داشته باشند.

منابع طبیعی و آبخیزداری:

• با عنایت به افزایش دما و پایین بودن مقدار رطوبت هوا برای روزهای آتی پس از استراحت در مناطق تفرجگاهی نسبت به خاموش كردن كامل آتش اقدام گردد.

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش ۲ تا ۳ درجه ای دما

• پایش آفت كنه ها در باغات با عنایت به افزایش نسبی دما

• پایش و مبارزه با سفیدك سطحی در باغات سیب

• انجام عملیات آبیاری در ساعات اولیه بامداد و یا اواخر روز

• زراعت:

• تنظیم دور و میزان آبیاری با عنایت به افزایش نسبی دما و به تبع آن افزایش تبخیر و تعرق گیاهان

• انجام عملیات برداشت محصولات غله در ساعات آرام روز

• خودداری از روشن كردن آتش در اطراف مزارع و مراتع با عنایت به گرم شدن هوا و خشك شدن علف های هرز و وزش باد

• مبارزه شیمیایی با علف های هرز

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش ۲ تا ۳ درجه ای دما

• زنبورداری:

• جابه جایی كندوهای عسل و انتقال آن ها به مناطق خنك تر

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به افزایش ۲ تا ۳ درجه ای دما

خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت وزش باد شدید و احتیاط در استان یزد به علت وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش ۲ تا ۳ درجه ای دما

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان اصفهان در ایام سه شنبه و چهارشنبه به علت وزش باد شدید

• با عنایت به وزش باد در این هفته نسبت به نصب یا استقامت قیم نهال ها در نهالستان ها اقدام گردد.

• در فصل گرم و خشك از هرگونه هرس تر در باغ ها خودداری و در صورت ضروری بودن هرس، مكان برش با مواد مناسب پوشانده شود تا تبخیر از محل برش به حداقل برسد.

• با عنایت به تداوم گرما، جهت كاهش تبخیر سطحی و تشنگی درختان از یكی از روش های محلول پاشی كائولین، محلول پاشی تركیبات سیلیكاتی و یا نصب توری یا سایه اندازروی تاج درختان استفاده گردد.

• استفاده از مالچ های سطحی مثل ماسه بادی یا پلاستیك روی سطح كرت ها هم به كاهش تبخیر كمك می نماید.

• از هر گونه كوددهی، سم پاشی یا محلول پاشی در باغ ها در دمای بیش از ۳۸ درجه سانتیگراد خودداری شود.

• با عنایت به گرما و كمبود آب از مصرف كودهای حیوانی به خصوص كود مرغی و گوسفندی كه سبب تشنگی درختان می شود، خودداری شود.

• در صورت استفاده از گوگرد برای مقابله با آفات باغی تنها از گوگرد پودری صنعتی و حداكثر دوز مجاز مصرف گوگرد ۳۰ در هزار است.

• از گوگرد در دمای بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد استفاده نشود. گوگرد پاشی در ساعات اولیه شب و در هوای آرام ترجیحا همراه با اضافه كردن دوغاب خاك رس صورت گیرد.

• جهت جلوگیری از ریزش جوانه های زایشی سال بعد، در درختان پسته بارور در صورت تولید سرشاخه تیرماهی می توان به سربرداری اقدام گردد.

• در زمان پرشدن مغز پسته كه زمان مناسب آزمایش برگ است به آین آزمایش اقدام گردد.

• از حذف علف های هرز پوششی و یكساله كف باغ های انار و پسته و شخم پای درختان خودداری شود.

• در باغ های میوه درختان سیاه ریشه كه میوه ها رسیده است به برداشت میوه ها اقدام و در صورت مشاهده میوه آلوده به آفت مگس مدیترانه ای جمع آوری و در عمق ۵۰ سانتیمتری خاك مدفون شود.

• با عنایت به تداوم گرما و تبخیر، طعمه پاشی برای مگس مدیترانه ای در ساعات عصر با مشورت كارشناسان جهاد كشاورزی صورت گیرد.

• تله های سراتراپ یا سراتینكس برای مگس مدیترانه ای در محل ورودی باد به باغ نصب شود.

• نسبت به پوشش سطح منابع آبی مثل استخرها با مواد عایق مثل یونولیت اقدام و با ایزولاسیون انهار از هدررفت آب در مسیرهای انتقال آب از منبع تا مقصد جلوگیری شود.

• با عنایت به تداوم گرما، دور آبیاری در باغ ها تنظیم و آبیاری به ساعات خنك وحتی الامكان به شب موكول گردد.

• در صورت آبیاری باغ های مناطق ییلاقی با آب حمل شده با تانكر به كیفیت آب چاه دقت شود، در صورت شور بودن امكان دارد سبب سبزخشك شدن درختان شود.

• در باغ هایی كه درختان با كم آبی مواجه بوده اند، آبیاری سنگین سبب بروز شوك و خسارت به درخت می گردد پس آبیاری تكمیلی این باغ ها با احتیاط و در حد سایه انداز درخت صورت گیرد.

• جهت كنترل آفت كرم گلوگاه انار نسبت به جمع آوری و مدفون ساختن انارهای ریخته شده و انارهای پوسیده روی درختان وكف باغ در عمق ۵۰ سانتیمتری كف باغ اقدام گردد.

• جهت كمك به كنترل آفت كرم گلوگاه انار و كاهش آفتاب سوختگی، استفاده از محلول پاشی كائولین، اسید فولیك و تركیبات كلسیم موثر است.

• زراعت:

• در برداشت، خرمن كوبی و ضبط محصول گندم تسریع شود.

• آبیاری مزارع در ساعات خنك روز و حتی الامكان در شب صورت گیرد.

• از مصرف كودهای ازته فسفره و مرغی خودداری شود.

• پس از برداشت مزارع درصورت عدم كشت جدید از شخم زدن خودداری شود.

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوها

• رنگ آمیزی كندوها برای كاهش اثر گرمای هوا به رنگ های سفید یا زرد

• دامداری و طیور:

• ضد عفونی كردن سالن و بستر مرغداری با عنایت به وزش باد و امكان انتشار آلودگی در مرغداری ها

• برای پیشگیری از بروز بیماری های ویروسی به خصوص آنفولانزا از ورود پرندگان وحشی به انبار خوراك و سالن پرورش جلوگیری شود.

• شیلات:

• پرورش دهندگان ماهیان گرمابی جهت تعیین میزان خوراك لازم جهت بچه ماهی ها به عملیات بیومتری ماهی های استخر پرورش اقدام نمایند.

• پرورش دهندگان ماهیان گرمابی نسبت به تغذیه منظم ماهیان، حداقل ۲ بار در ساعات خنك روز اقدام نمایند.

• پرورش دهندگان توام ماهیان آمور و كپور، تغذیه ماهیان آمور با یونجه را در اولویت قراردهند سپس به تغذیه دستی با غذای كنسانتره به ماهیان كپور اقدام نمایند.

• با عنایت به مشخصات استخر پرورش نسبت به نصب هواده مناسب اقدام گردد.

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان شمالی در روز دوشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد شدید و در روز سه شنبه به علت بارش باران و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش نسبی دما

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان خراسان شمالی در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید

• مبادرت به آبیاری تكمیلی باغات میوه در ساعات ابتدایی یا پایانی روز و كاهش فاصله زمانی آبیاری شود.

• مبادرت به مبارزه با نسل دوم آفت كرم سیب و كرم آلو شود.

• مبادرت به هرس سبز انگور، یك بند بالاتر از آخرین خوشه در مناطق سرد و دو بند بالاتر از خوشه در دشت همینطور مبادرت به حذف شاخه هایی شود كه میوه ندارند.

• پایش آفت كنه در باغات میوه با عنایت به افزایش دما

• پایش زنجره مو و مبارزه با نسل دوم كرم خوشه خوار انگور

• مبادرت به تنظیم دما و تامین پوشش سایبانی در گلخانه ها برای جلوگیری از سوختگی

• خودداری از عملیات پیوند در باغات پسته با عنایت به گرم شدن هوا

• زراعت:

• خودداری از روشن كردن آتش در مزارع و مراتع با عنایت به گرم شدن هوا و خشك شدن علف ها

• انتقال محصولات برداشت شده غلات و كلزا به انبارهای مسقف و استاندارد

• برداشت گندم و جو آبی و دیم در رطوبت مناسب با عنایت به اینكه رطوبت بالا و متقابلا خشكی زیاد سبب ریزش محصول می گردد.

• سله شكنی پنبه به منظور حفظ رطوبت خاك و مبادرت به آبیاری طی ساعات اولیه بامداد یا پس از ظهر بعد از محلول پاشی شود.

• مبادرت به تنظیم مدار آبیاری محصولات نشائی، سبزی و صیفیجات با عنایت به نوسانات دمایی شود.

• نسبت به بازدید از مزارع گوجه فرنگی و بادمجان اقدام و در صورت مشاهده لكه مینوز در این محصولات نسبت به رعایت سفارش های لازم جهت پیشگیری از شیوع بیماری اقدام گردد.

• با عنایت به مساعد شدن شرایط محیطی نسبت به انتقال نشاء به شالیزارهای برنج اقدام گردد.

• با عنایت به شرایط دمایی نسبت به بازدید و آبیاری نشاء های كشت شده ذرت اقدام گردد.

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به افزایش نسبی دما

• پشم چینی دام ها با عنایت به افزایش نسبی دما

• زنبورداری:

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• شیلات:

خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی و گرم آبی در ساعات خنك شبانه روز و اجتناب از خوراك دهی در اواسط روز به علت گرمای شدید

• پیش بینی برق اضطراری جهت هوادهی استخرهای پرورش ماهی سردآبی و تهویه سالن های مرغداری به علت دمای بالا و احتمال قطع برق

• هوادهی مناسب در استخرهای پرورش ماهی سردآبی به خصوص در ساعات اولیه روز

• تامین پوشش سقف استخرهای پرورش ماهی سردآبی جهت جلوگیری از گرم شدن آب و آفتاب سوختگی

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان جنوبی در ایام دوشنبه و سه شنبه به علت وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان احتیاط به علت وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با عنایت به افزایش ۲ تا ۳ درجه ای دما

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با عنایت به وزش باد شدید در استان خراسان جنوبی در ایام دوشنبه و سه شنبه

• تنظیم و سرویس تاسیسات خنك كننده گلخانه ها

• استفاده از الگوی صحیح مصرف آب

• پرهیز از آبیاری باغات و مزارع در ساعات گرم روز

• هرس پاجوش، پیوند، مبارزه مكانیكی با علف های هرز در باغات پسته

• برداشت محصولات جالیزی و باغی در ساعات اولیه روز و عصر

• زراعت:

• انجام آبیاری باغات در طول شب

• خودداری از عملیات خرمن كوبی با عنایت به وزش باد شدید

• انجام عملیات سم پاشی و كودپاشی و مزارع در ساعات خنك روز

• تسریع در برداشت غلات و رعایت موارد مراقبتی در خرمن كردن محصول

• زنبورداری:

• تولید سایه بان برروی كندوهای زنبورعسل

• قرارگیری خروجی كندوهای زنبورعسل در قسمت بادپناه كندو

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش ۲ تا ۳ درجه ای دما

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی با عنایت به افزایش دما

خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز

• استان های فارس، هرمزگان و بوشهر:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• انجام عملیات سم پاشی و كودپاشی باغات در ساعات خنك روز

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ با عنایت به افزایش ۲ تا ۳ درجه ای دما

• تنظیم و سرویس تاسیسات خنك كننده گلخانه ها

• انجام عملیات آبیاری باغات

• پرهیز از آبیاری باغات و مزارع در ساعات گرم روز

• خودداری از مصرف كودهای حیوانی در گرمای بیش از ۳۵ درجه و در مناطقی كه كمبود آب دارند.

• تنظیم دور و میزان آبیاری با عنایت به افزایش نسبی دما و به تبع آن افزایش تبخیر و تعرق گیاهان

• پایش آفت كنه ها در باغات با عنایت به افزایش نسبی دما

• پایش و مبارزه با سفیدك سطحی در باغات

• زراعت:

• استفاده از الگوی صحیح مصرف آب

• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (كلش) به منظور حفظ میكروارگانیسم های خاك در مزارع برداشت شده

• انجام عملیات سم پاشی و كودپاشی مزارع در ساعات خنك روز

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با عنایت به افزایش ۲ تا ۳ درجه ای دما

• اتخاذ تمهیدات لازم به منظور تامین آب شرب پایدار برای دام ها به علت روند صعودی دما

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوهای زنبورعسل

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی با عنایت به افزایش دما

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خوزستان در روز دوشنبه به علت وزش باد شدید

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به افزایش ۲ تا ۳ درجه ای دما

• محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با عنایت به وزش باد شدید در روز دوشنبه در استان خوزستان

• تنظیم و سرویس تاسیسات خنك كننده گلخانه ها

• انجام عملیات آبیاری باغات با عنایت به افزایش نسبی دما

• حفظ دور آبیاری نخیلات استان با عنایت به افزایش نسبی دما

• كلیه نهالستان های گل از یك پوشش استتاری برخوردار شوند.

• نگهداری صیفی جات برداشت شده در محلهای خنك پیش از انتقال به بازار

• زراعت:

• خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی (كلش) به منظور حفظ میكروارگانیسمهای خاك در مزارع برداشت شده

• تولید كنندگان غلات كه محصول خویش را برداشت كرده اند تمهیدات لازم جهت تسریع در انتقال آنها در نظر بگیرند.

• انجام چین برداری سبزی و صیفی

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها با عنایت به افزایش ۲ تا ۳ درجه ای دما

• زنبورداری:

• تولید سایه بان روی كندوهای زنبورعسل

• قرارگیری خروجی زنبورها در قسمت بادپناه كندو

• پرورش آبزیان:

• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی و تغذیه آبزیان به منظور حداكثر برداشت

• تعویض و یا افزایش آب حوضچه های پرورش ماهی و هوادهی آنها
1397/04/25
13:26:52
5.0 / 5
4469
تگهای خبر: آب , آتش , بارش , دام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
خرید و فروش حیوان خانگی خرید و فروش حیوان خانگی
petfind.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش حیوان خانگی محفوظ است

خرید و فروش حیوان خانگی

انواع حیوانات خانگی و لوازم و خوراک