توصیه های پاییزه هواشناسی كشاورزی

خودداری از چرای دام در كنار رودخانه ها تا صیادی در دریای عمان

خودداری از چرای دام در كنار رودخانه ها تا صیادی در دریای عمان خرید و فروش حیوان خانگی: خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از پس از ظهر روز جمعه (۱۳ مهرماه) به علت بارش باران، تسریع در كشت كلزا، عدم برداشت زود هنگام پرتقال تامسون، بدون مانع بودن انجام عملیات صیادی در دریای عمان همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی برای امروز تا روز جمعه (۹ تا ۱۳ مهرماه) است.به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، اداره هواشناسی كشور سفارش های هواشناسی را برای كشاورزان مناطق مختلف كشور به تفكیك استانی در حوزه های باغداری، زراعت، زنبورداری، شیلات و منابع طبیعی برای روزهای دوشنبه تا جمعه (۹ تا ۱۳ مهرماه) منتشر نموده است كه جزئیات آن در زیر می آید:

• استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• تغییر سیستم آبیاری در باغات میوه از غرقابی به طشتكی

• تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ در جهت كاهش شیوع عوامل بیماری زا

• پایش آفت زنجره مو در تاكستان ها برای انجام مبارزه به موقع

• حذف شاخه های اضافی خشك، پاجوش ها و نرك ها در باغات

• مبارزه با علف های هرز كف باغات

• برنامه ریزی لازم در جهت عرضه سیب درجه سه به صورت بهداشتی در جعبه ها و گونی های پلاستیكی استاندارد به كارخانجات و صنایع تبدیلی

• برداشت ارقام زودرس و تابستانی در باغات میوه با رعایت بهداشت و درجه بندی مناسب میوه ها و بازار رسانی و انبارداری به موقع آنها

• زراعت:

• انجام عملیات برداشت محصول چغندر قند و هماهنگی پیمانكاران چغندر قند با كارخانجات قند جهت تحویل محصول استفاده از علف كش های پیش از كشت در مزارع كلزا

• ضدعفونی و بوجاری بذور خودمصرفی گندم و جو

• انجام عملیات كاشت گندم، جو و تریتیكاله و ادامه عملیات كاشت و آبیاری زراعت كلزا

• ادامه عملیات برداشت ذرت علوفه ای

• رعایت مسایل فنی و بهداشتی در برداشت و عرضه محصول گوجه فرنگی، سبزی و صیفی و جالیز

• دمداری و طیور:

• تنظیم دما و تهویه دامداری ها و مرغداری ها

• زنبورداری:

• برنامه ریزی جهت كوچ زنبورهای عسل از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی و استقرار كندوها در مكان های مناسب

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی

• كنترل و تمیز كردن دریچه‏ های ورودی و خروجی آب استخرها با عنایت به خزان برگ درختان و ریزش آنها در استخر

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویر احمد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• محلول پاشی كود كلسیم تا پیش از برداشت در باغات سیب

• تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ

• استفاده از كودهای ریزمغذی بر مبنای نیاز باغات

• هرس پاجوش ها و حذف علف های هرز باغات جهت كاهش مصرف آب درختان (كاهش تبخیر و تعرق) و كنترل بهتر آفات و بیماری ها

• برداشت محصولات باغی در ساعات خنك روز و انتقال سریع آنها به مكان سایه و خنك

• انجام هرس سبز درختان گردو و مبارزه با آفت كرم خراط گردو توسط سموم تدخینی

• احتیاط در انجام محلول‏ پاشی درختان با عنایت به وزش باد

• تسریع در برداشت گردو

• تسریع در برداشت محصولات جالیزی و سبزی و صیفی

• مصرف كودهای پتاسه در مزارع گوجه فرنگی

• از بین بردن بقایای گیاهی گوجه فرنگی بعد از برداشت محصول جهت كنترل پروانه مینوز گوجه فرنگی

• زراعت:

• كاشت مزارع گندم دیم و جو دیم با استفاده از دستگاه كشت مستقیم و یا عمیق كار

• محلول پاشی خاك مزرعه كلزا با علف كش های پیش رویشی و آبیاری زمین (قبل از كاشت) جهت تاثیر حداكثری سم در از بین بردن بذور جوانه زده علف ‏های هرز با عنایت به دشوار بودن كنترل علف های هرز كلزا در طول مراحل رشد.

آتش نزدن بقایای مزارع گندم و جو به منظور حفظ موجودات مفید خاك و تقویت موادآلی

• تسریع در برداشت محصول ذرت و لوبیا با عنایت به روند كاهشی دما

• خودداری از چیدن برگ در مزارع چغندرقند جهت حفظ عیار بالای قند در غده

• تسریع در كشت كلزا

• سرزنی مزارع سیب زمینی یك هفته الی ۱۰ روز پیش از برداشت به منظور پوست بندی غده و افزایش قابلیت انبارداری آن

• برداشت مزارع سیب زمینی در زمان بلوغ فیزیولوژیك گیاه كه همزمان با زرد شدن برگهاست صورت گیرد.

• دمداری و طیور:

• تنظیم دما و تهویه دامداری ها و مرغداری ها

• زنبورداری:

• برنامه ریزی جهت كوچ زنبورهای عسل از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی و استقرار كندوها در مكان های مناسب

• شیلات:

• مدیریت و تنظیم جیره غذایی و تهویه استخرهای پرورش ماهی با عنایت به روند كاهشی دما

• كنترل و تمیز كردن دریچه ‏های ورودی و خروجی آب استخرها با عنایت به خزان برگ درختان و ریزش آنها در استخر

• استان های مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در پس از ظهر روز جمعه به علت بارش باران و وزش باد

• هرس نكردن زودهنگام درختان هلو و شلیل

• برداشت نكردن زود هنگام پرتقال تامسون به منظور حفظ ارزش تولید

• برداشت ارقام نارنگی پیش رس و بدون رنگ آوری جهت عرضه به بازار

• استفاده از سیستم «كود آبیاری» در باغات با نظر كارشناس

• انجام آبیاری حداقلی، منظم و بهینه در باغات (توجه: زیاده روی در آبیاری و تولید ماندآبی در پای درختان باعث تنش آبی و خسارت می گردد.)

• مصرف كودهای پتاسه به منظور بهبود كیفیت میوه های كیوی، نارنگی و پرتقال توسرخ (با در نظر گرفتن شرایط جوی)

• استفاده از قیم برای شاخه های درختان بارده و جوان

• ردیابی، كنترل و كانون كوبی مگس میوه مدیترانه ای در باغ های مركبات و تاكید در برداشت بموقع میوه جهت جلوگیری از بروز خسارت با نظر كارشناس (به جز از پس از ظهر روز جمعه) به صورت:

الف) جمع آوری و دفن میوه های آلوده در عمق ۵۰ سانتیمتری خاك

ب) نصب تله های جلب كننده برای شكار انبوه

ج) كانون كوبی به طریق طعمه پاشی (۲ تا ۳ لیتر پروتئین هیدرولیزات در ۱۰۰ لیتر آب بعلاوه ۲۰۰ سی سی حشره كش مالاتیون) به صورت یك ردیف درمیان

• كانون كوبی باغ ها و درختان آلوده به آفات سپردار قرمز و سپردار قهوه ای با نظر كارشناس (به جز از بعدازظهر روز جمعه)

• زراعت:

• تسریع در برداشت و جمع آوری مزارع رسیده برنج تا پیش از آغاز بارش در پس از ظهر روز جمعه

• آماده سازی زمین برای كشت محصولات پائیزه (كلزا، سبزیجات پائیزه و...)

• تسریع در برداشت مزارع رسیده پنبه

• مدیریت لازم در برداشت از مزارع سبزیجات برگی، ریشه ای و صیفی جات

• رعایت تناوب زراعی در كشت محصولات پائیزه

• دامداری:

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از پس از ظهر روز جمعه به علت بارش باران

• زنبورداری:

• بازدید دریچه پرواز زنبور جهت اطمینان از باز بودن آنها

• برنامه ریزی جهت كوچ زنبورهای عسل از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی و استقرار كندوها در مكان های مناسب

• آبزیان:

• اكسیژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده

• تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سردآبی

منابع طبیعی:

• رعایت حریم سیلابی بستر رودخانه به علت امكان وقوع سیلاب در مناطق كوهستانی از پس از ظهر روز جمعه به علت بارش باران

• استان گلستان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در بعدازظهر روز جمعه به علت بارش باران و وزش باد

• باغداران زیتون با عنایت به فرارسیدن زمان برداشت زیتون كنسروی با علف های هرز باغ مبارزه و برداشت با دست صورت گیرد و میوه داخل جعبه های پلاستیكی قرار داده شود و با عنایت به گرمای هوا سریع به كارخانه تحویل كنند.

• زراعت:

• كشاورزان گندم، جو و كلزا كار بذور مصرفی از مراكز مجاز تهیه كنند كه دارای لیبل معتبر باشد و حداكثر از مصرف بذور خودمصرفی اجتناب كنند.

• كشاورزان جهت آماده كردن زمین برای كشت پاییزه ضمن حفظ بقایای گیاهی در سطح خاك اراضی زراعی خویش را با گاو آهن قلمی شخم بزنید.

• با عنایت به بارندگی روز جمعه نسبت به عملیات زراعی تهیه زمین برای كشت محصولات پاییزه اقدام نمایند.

• كشاورزان پنبه كار از برداشت در بامداد زود به علت رطوبت ناشی از شبنم صبحگاهی خودداری و برای حمل و نقل وش فقط از خلال (كیسه های نخی، كنفی و كتانی) استفاده كنند.

• كلزاكاران نسبت به آماده سازی اولیه و تهیه بستر بذر اقدام و در نخستین فرصت بذر كلزا را كشت كنند.

• دامداری:

• خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از پس از ظهر روز جمعه به علت بارش باران

• زنبورداری:

• بازدید دریچه پرواز زنبور جهت اطمینان از باز بودن آنها

• برنامه ریزی جهت كوچ زنبورهای عسل از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی و استقرار كندوها در مكان های مناسب

• آبزیان:

• اكسیژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده

• تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سردآبی

منابع طبیعی:

• رعایت حریم سیلابی بستر رودخانه به علت امكان وقوع سیلاب در مناطق كوهستانی از پس از ظهر روز جمعه به علت بارش باران

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ به علت وزش باد

• هرس شاخه های شكسته شده و ضدعفونی كردن محل های برش

• تنظیم دمای گلخانه های خیار برای جلوگیری از شیوع سفید داخلی با عنایت به كاهش نسبی دما

• اﯾﺠﺎد ﺗﺸﺘﮏ آب دور درﺧﺘﺎن در داﻣﻨﻪ ﻫﺎ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮ

• خودداری از كود دهی انار جهت جلوگیری از تركیدگی و تحریك رشد گیاه

• خودداری از تغییر دور آبیاری انار جهت كاهش تركیدگی انار

• آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ وﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻏﺎت اﻧﺎر، زﯾﺘﻮن وﭘﺴﺘﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺰش

• محول پاشی فروت ست در باغاتی كه محصول برداشت شده گیلاس، زردآلو و...) در ساعات آرام روز

• انجام عملیات ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان

• زراعت:

• مزارع ذرت علوفه ای كه در مرحله شیری شدن دانه قرار دارند جهت جلوگیری از خسارت سرمازدگی نسبت به عملیات برداشت

• جمع آوری بقایای گیاهی مزارع و باغات و شخم زدن آنها جهت از بین بردن كانون های زمستان گذرانی آفات

• انجام عملیات كشت گندم و كلزا و آبیاری مزارع به خصوص در مناطق سردسیر

• آماده سازی اراضی كشاورزی جهت كاشت گندم، جو، زعفران، كلزا، شلغم و كشت های پاییزه

• كوددهی مزارع چغندرقند و سیب زمینی به صورت محلول پاشی یا همراه با آبیاری انجام گیرد.

• كاهش آبیاری و عدم كوددهی در مزارع پیاز برای جلوگیری از دیررسی محصول سفارش می گردد.

• استفاده از كودهای سرك و ریز مغذی در مزارع و باغات

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها

• زنبورداری:

• برنامه ریزی جهت كوچ زنبورهای عسل از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی و استقرار كندوها در مكان های مناسب

• شیلات:

• مدیریت و تنظیم جیره غذایی و تهویه استخرهای پرورش ماهی

• كنترل و تمیزكردن دریچه‏ های ورودی و خروجی آب استخرها با عنایت به خزان برگ درختان و ریزش آنها در استخر

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• با عنایت به آخر برداشت محصول از اغلب باغ ها به جز باغ های انار، آبیاری بعد از برداشت از باغ ها تا پیش از آبان صورت گیرد.

• كوددهی با كود ازته سولفات آمونیوم به میزان ۵۰ كیلوگرم در هكتار به همراه آبیاری صورت گیرد.

• با عنایت به شروع برداشت خرما در نخلستان های استان یزد، كلیه موارد بهداشتی در برداشت و انبار كردن خرما رعایت شود.

• برداشت انارهای شیرین، زودرس و تركیده بصورت چند مرحله ای انجام و جهت رعایت بهداشت باغ و كنترل آفت كرم گلوگاه، انارهای پوسیده و آفت زده جمع آوری و معدوم شود.

• جهت كاهش تركیدگی انارها، آبیاری منظم باغ های انار با دور آبیاری ثابت و ترجیحا بامداد زود صورت گیرد.

• چون عارضه قهوه ای شدن و دانه سفیدی در میوه رقم ملس یزدی بیشتر از سایر ارقام تجاری اتفاق می افتد به محض رسیدن نسبت به برداشت و انبار آن اقدام گردد.

• طعمه پاشی، تله گذاری و رد یابی مگس مدیترانه ای با مشورت كارشناسان مراكز جهاد كشاورزی صورت گیرد.

• جهت كنترل نسل بعد كرم گلوگاه و مگس مدیترانه ای در مناطقی كه مشاهده شده با غوطه وركردن میوه های آفت زده به مدت ۲۴ ساعت در آب سپس مدفون كردن آنها در عمق ۵۰ سانتیمتری سطح خاك اقدام گردد.

• تسریع در برداشت پسته ها و رعایت موارد بهداشتی در كلیه مراحل برداشت، فرآوری و انبار كردن

• هرگونه محلول پاشی یا مبارزه شیمیایی با آفات پسته به پس از برداشت محصول موكول گردد.

• استفاده از آب كاملا تمیز و یكبار مصرف در مراحل فرآوری پسته

• سه روز هوادهی در هوای آزاد پس از خشك كردن محصول پسته در خشك كن

• كاهش خطر آلودگی به افلاتوكسین با رعایت تهویه مناسب در انبار و استفاده از پلیت های چوبی زیر كیسه های پسته در انبار

• زراعت:

• كشاورزان نسبت به آماده سازی زمین و بوجاری بذور خودمصرفی جهت كشت پاییزه گندم و جو اقدام نمایند.

• كلزا كاران استان یزد جهت تهیه بذر پاییزه زودرس به مراكز جهاد كشاورزی رجوع و در كشت كلزا تسریع كنند.

• كنترل علف های هرز باریك برگ مزارع كینوا

• زنبورداری:

• برنامه ریزی جهت كوچ زنبورهای عسل از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی و استقرار كندوها در مكان های مناسب

دام و طیور:

• سرویس و آماده سازی بخاری ها و تامین سوخت مورد نیاز در مرغداری ها با عنایت به خنكی هوا در ساعات اولیه روز

• شیلات:

• تغذیه مناسب و منظم كپور ماهیان توسط پرورش دهندگان ماهیان گرمابی صورت گیرد.

• با عنایت به كاهش دما و نزدیك شدن زمان مناسب پرورش قزل آلا پرورش دهندگان قزل آلا به ضد عفونی و شستشوی استخرهای پرورش اقدام نمایند.

• پرورش دهندگان قزل آلا نسبت به شناسایی مراكز معتبر تولید بچه ماهی قزل آلا كه گواهی بهداشتی مورد تائید دامپزشكی را دارا باشند، اقدام نمایند.

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• بازدید از باغات و پیشگیری و مبارزه با آفت كنه و شته در باغات میوه با روش شیمیایی

• جلوگیری از فساد و بیماری های قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله

• انجام عملیات تهیه بستر كشت جدید گلخانه ها

• حذف پاجوش درختان سیب

• استفاده از كودهای ریز مغذی بعد از برداشت میوه ها

• بازدید از باغات انگور جهت پیشگیری از مبتلا شدن به آلودگی سفیدك، با عنایت به شرایط دمایی

• آماده كردن ادوات كشاورزی جهت برداشت چغندرقند

• تعجیل در انجام عملیات بهداشتی برداشت محصولات مختلف همچون هلو، سیب تابستانه، گلابی، بادام و...

• استفاده از كودهای ریز مغزی كامل بعد از برداشت باغات میوه متوسط رس

• حذف شاخه های اضافی، خشك، پاجوش ها و نركها در باغات میوه

• اقدام به ایجاد تشتك دور درختان در ارتفاعات به منظور نفوذ و حفظ بیشتر آب

• پایش و كنترل كرم خراط در باغات گردو

• هرس، سوزاندن و مدفون كردن شاخه های درختان آلوده به سوسك سرشاخه خوار

• تسریع در كشت زعفران به علت نزدیك شدن به آخر زمان مناسب كشت

• مشورت با كارشناسان جهاد كشاورزی جهت تهیه پیاز زعفران از مراكز معتبر و مطمئن

• رجوع به مراكز خدمات جهاد كشاورزی و كلینك های گیاه پزشكی جهت مبارزه با كرم سفید ریشه زعفران

• آماده سازی زمین جهت كشت گیاهان دارویی مثل باریجه، آویشن و...

• زراعت:

• استفاده از خاكورز مركب به منظور انجام عملیات كم خاك ورزی پس از برداشت غلات

• استفاده از علف كش های عمومی برای مبارزه با علف های هرز چند ساله در مزارع غلات بعد از عملیات برداشت

• انجام عملیات شخم تابستانه جهت آماده سازی برای زراعت پائیزه بویژه درمزارع آلوده به لارو سوسك های قهوه ای و سیاه

• هیرم كاری به منظور تهیه بستر و كشت مزارع كلزا

• خودداری از برداشت پنبه در ساعات اولیه بامداد به علت رطوبت بالای ناشی از شبنم صبحگاهی و همینطور استفاده از خلال (كیسه های نخی، كنفی و كتانی) برای حمل و نقل وش

• قطع آبیاری مزارع پنبه جهت مبارزه با آفات و باز شدن غوزه ها پیش از سرما

دام و طیور:

• كنترل دما و رطوبت، و بهبود شرایط تهویه در سالن های پرورش طیور

• شیلات:

• مدیریت و تنظیم جیره غذایی و تهویه استخرهای پرورش ماهی

• كنترل و تمیز كردن دریچه‏ های ورودی و خروجی آب استخرها با عنایت به خزان برگ درختان و ریزش آنها در استخر

• زنبورداری:

• استفاده از كیك گرده و تغذیه تحریكی جهت آماده سازی كلونی زنبورعسل برای زمستان گذرانی در مناطقی كه شهد و گرده كافی نیست.

• برنامه ریزی جهت كوچ زنبورهای عسل از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی و استقرار كندوها در مكان های مناسب

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• جمع آوری ضایعات باغی جهت جلوگیری از شیوع آفات

• تولید تشتك دور درختان در دامنه ها و ارتفاعات به منظور نفوذ بیشتر آب

• نظارت بر تامین نیاز آبی درختان انارجهت جلوگیری از تركیدگی میوه

• تهویه دما و تنظیم رطوبت گلخانه ها جهت جلوگیری از آفات و بیماری ها

• مقابله با آفت پسیل پسته

• شست وشوی درختان خانگی

• آبیاری باغاتی كه محصول آنها برداشت شده جهت حفظ جوانه های گل سال بعد

• زراعت:

• آماده سازی بستر برای كشت سبزیجات و صیفی جات خارج از فصل در استان سیستان و بلوچستان

• آماده سازی اراضی كشاورزی جهت كاشت گندم، جو، كلزا، شلغم و كشت های پاییزه

• انجام عملیات كشت زعفران

• زنبورداری:

• زنبورداران از كلونی ها بازدید كنند و در صورتیكه تخم ریزی ملكه انجام شده تغذیه كمكی صورت گیرد.

• شیلات:

• انجام كامل تغذیه و برداشت ماهی در ساعات خنك

• انجام عملیات صیادی در دریای عمان بلامانع است.

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها

• استان های فارس، هرمزگان و بوشهر:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• اﯾﺠﺎد ﺗﺸﺘﮏ آب دور درﺧﺘﺎن در داﻣﻨﻪ ﻫﺎ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮ

• خودداری از برداشت و نگهداری محصول نخل در ساعات مرطوب (اوایل صبح)

• پوشاندن خوشه های خرما جهت جلوگیری از ریزش و محافظت از گرد و خاك

• پایش بیماری های خاكزاد و تنظیم دور آبیاری در مزارع گوجه فرنگی

• تهویه مناسب، تنظیم دما و رطوبت گلخانه به منظور جلوگیری از شیوع و گسترش بوته میری

• كنترل آفات كنه و تریپس مركبات با استفاده از كنه كش های اختصاصی با عنایت به تداوم گرمای هوا

• خودداری از برداشت كنجد هنگام بارندگی

• محلول پاشی كلات كلسیم تا یك ماه پیش از رنگ گیری میوه

• تغذیه تكمیلی درختان مركبات با كودهای ازته و به خصوص پتاسه به روش كود آبیاری

• انجام عملیات پیوند در مركبات

• تنظیم دور آبیاری در درختان جهت جلوگیری از بروز تنش و تركیدگی در میوه به دلیل تفاوت دمای شب و روز (شب سرد و روز گرم) احتمال ترگیدگی میوه به خصوص در انار زیاد است.

• مصرف كودهای پتاسه و ازته در انار

• برداشت انارهای زودرس و تركیده جهت رعایت بهداشت باغ و كنترل آفت كرم گلوگاه، انارهای پوسیده و آفت زده جمع آوری و معدوم شود.

• نصب قیم زیر شاخه های بارده درختان مركبات بویژه لیموترش جهت جلوگیری از شكستن شاخه ها

• آماده سازی زمین و مصرف كودحیوانی پوسیده جهت كاشت پیاز زعفران در اراضی مستعد

• زراعت:

• آغاز برداشت ذرت علوفه ای

• آماده سازی زمین جهت كاشت كلزا، گندم، چغندر و دیگر محصولات پاییزه

• كنترل كرم غوزه در پنبه با سفارش كارشناسان حفظ نباتات با مصرف سموم مناسب صورت گیرد.

• كاهش دور آبیاری مزارع پنبه ای كه ۱۰ درصد از غوزه های آن باز شده است.

• چین برداری از مزارع سبزی و صیفی در ساعات خنك روز صورت گیرد.

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها

• زنبورداری:

• متناسب كردن تعداد قاب ها با جمعیت كلونی ها و فشرده سازی و آغاز به تغذیه جهت ذخیره زمستانه

• شیلات:

• هوادهی استخرهای پرورش ماهی

خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنك روز

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به علت وزش باد

• انبار كردن خرماهای برداشت شده در جاهای مسقف

• مبازره شیمیایی با آفات برگ خوار و ساقه خوار

• دامداری و مرغداری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها

• زنبورداری:

• برنامه ریزی جهت كوچ زنبورهای عسل از مناطق ییلاقی به مناطق قشلاقی و استقرار كندوها در مكان های مناسب

• پرورش آبزیان:

• هوادهی حوضچه های پرورش ماهی

خوراك دهی در استخرهای پرورش ماهی در ساعات خنك روز
1397/07/09
20:04:23
5.0 / 5
4984
تگهای خبر: آب , آتش , آلودگی , بارش
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۵
خرید و فروش حیوان خانگی خرید و فروش حیوان خانگی
petfind.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش حیوان خانگی محفوظ است

خرید و فروش حیوان خانگی

انواع حیوانات خانگی و لوازم و خوراک