عضو شورای هماهنگی شبكه ملی تشكل های محیط زیست تشریح كرد؛

همه آنچه كه اقلیم را در ایران برهم زده است

همه آنچه كه اقلیم را در ایران برهم زده است خرید و فروش حیوان خانگی: عضو شورای هماهنگی شبكه ملی تشكل های محیط زیست و منابع طبیعی كشور، تغییرات اقلیمی را مخرب تر از تصور دانست و اظهار داشت: تغییرات اقلیمی یك مسئله كلان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی است و مشكلات فراوانی را به وجود می آورد.


مسعود مولانا در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینكه تغییر اقلیم فقط یك مساله محیط زیستی نیست، اظهار نمود: تغییرات اقلیمی یك مسئله كلان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سپس زیست محیطی است، بدین مفهوم كه اگر نظام اقتصاد نوین متكی بر نظام جدید انرژی نشود، اتفاقی در حوزه تغییر اقلیم صورت نمی گیرد.
وی با اشاره به اینكه تولید كربن و چرخه این تولیدات، دلیل اصلی تغییر اقلیم در جهان است، خاطرنشان كرد: تغییر اقلیم یكی از مهم ترین معضلات زیست محیطی در جهان است. تغییرات اقلیمی به دو دسته طبیعی و انسان ساخت تقسیم می شوند، در 200 سال اخیر تغییرات اقلیمی انسان ساخت بوده است به طوریكه به علت وجود سیستم سرمایه داری، این امر نظارت زدایی شده و نوع تفكر، تولید و استثمار آن از طبیعت، جهان را به لبه پرتگاه كشاند.
افزایش گازهای گلخانه ای با استفاده از انرژی های فسیلی
عضو شورای هماهنگی شبكه ملی تشكل های محیط زیست و منابع طبیعی كشور با تاكید بر اینكه تغییرات اقلیمی انسان ساز باعث گرمایش زمین شده و دلیل اصلی این مشكل انتشار گازهای گلخانه ای و تجمع آن در جو است، اظهار داشت: در بعضی مواقع، وجود گازهای گلخانه ای به صورت طبیعی مفید می باشد به طوریكه مانع عبور گرما از زمین می شوند اما زمانی كه حجم آنها زیاد می شود، تجمع گرما را به دنبال داشته و مانع عبور هوای گرم از جو و در نهایت گرمای بیش از حد می گردد.
مولانا خاطرنشان كرد: مهم ترین مسائل و مشكلاتی كه در مبحث تغییر اقلیم از آن نام می بریم محصول تجمع گازهای گلخانه ای، گرمایش جو زمین و استفاده از انرژی های فسیلی است، در واقع بخش بزرگی از گازهای گلخانه ای، دی اكسید كربن و گاز متان از مصرف انرژی فسیلی به وجود می آید و بخشی هم نتیجه فعالیت دامداری صنعتی و مصرف گوشت قرمز است.
وی با اشاره به اینكه مهم ترین آثار به جا مانده از تغییرات اقلیمی كه امروزه شاهد آن هستیم، تغییر الگوی بارش بوده كه منجر به سیل و طوفان می شود، اضافه كرد: به صورت مثال در گذشته بارانی كه طی ۶ ماه می بارید امروزه در یك ماه می بارد و صدمه جدی به كشاورزی، باغداری و در نهایت فرسایش خاك وارد می نماید.
این فعال زیست محیطی كشور با اشاره به اینكه میزان زیاد بارش، فرسایش خاك را به دنبال دارد، تصریح كرد: این امر منجر به صدمه منابع طبیعی و زیستگاه ها شده و در نهایت گرمای زمین، فقر و خشكسالی را به دنبال دارد، این امر در روستاهای حاشیه نشین جنگل باعث فقر و تهاجم می گردد به صورتی كه چوب جنگل ها را آتش می زنند تا به ذغال تبدیل كنند.
تغییرات اقلیمی زمینه ای برای جنگ آب
عضو شورای هماهنگی شبكه ملی تشكل های محیط زیست و منابع طبیعی كشور، خاطرنشان كرد: خشكسالی، سیاست و جانمایی اشتباه سدسازی های گسترده، جنگ آب را به دنبال داشته و به صورت معمول انتقال آب توسط سد فقط در شرایط نیاز به آب شرب توسط متخصصان پیشنهاد می گردد اما خود این سدسازی به مهاجرت های اقلیمی، خشكسالی و جنگ آب دامن زده است.
مولانا با اشاره به اینكه گرمایش زمین باعث ذوب یخ های قطبی می گردد كه این امر افزایش آب اقیانوس ها را به دنبال دارد، اظهار داشت: یخ های ذوب شده به علت دارا بودن گاز متان و دی اكسید كربن، اسیدی می گردد و زندگی آن منطقه زیستی را با مشكل رو به رو می كند.
این فعال زیست محیطی با اشاره به اینكه تغییرات اقلیمی باعث آلودگی شدید هوا و رشد بیماری های مختلف شده است، تصریح كرد: به صورت مثال سالانه میلیارد ها تومان هزینه وارد كردن داروهای ضد سرطان می شود، از طرفی دولت به جای اینكه به سمت سامانه های انرژی تجدیدپذیر رفته و از آن حمایت كند به كارخانه های تولید ماشین پورسانت می دهد تا خودرو تولید كنند. با پشتیبانی از فرهنگ استفاده از دوچرخه، فراهم كردن خرید دوچرخه برای افراد و تولید مسیر سبز مختص دوچرخه سواری می توان قدمی در جهت حفظ محیط زیست برداشت.
ایران پیشتاز در تولید گازهای گلخانه ای
عضو شورای هماهنگی شبكه ملی تشكل های محیط زیست و منابع طبیعی كشور تصریح كرد: طی ۳۰ سال قبل با وجود همه توافقات بین المللی مانند پیمان كی یو تو و پاریس برای كاهش حجم تولید این گازها، موفقیتی به دست نیامد، طی این سال ها حجم این گازها افزایش یافته و متاسفانه ایران یكی از پیشتازان تولید این نوع گازهای گلخانه ای در جهان است.
مولانا بااشاره به اینكه اقتصاد ایران یك صدم اقتصاد جهانی و جمعیت آن هم یك صدم جمعیت جهان است اما رتبه هشتم دنیا را در تولید گازهای گلخانه ای داریم، اضافه كرد: نگاه بهره بردار محور ما باید به دیدگاه تجدید حیات گرا و احیای چرخه باروری طبیعت گذار كند، بدین مفهوم باید با اطلاع از مسیر اشتباه، آنرا تغییر دهیم.
این فعال زیست محیطی افزود: توسعه پایدار محل تلاقی و هماهنگی اقتصاد، اجتماع و محیط زیست است و در كنار هم قرار دادن این سه آیتم می تواند سبب حفظ زیست محیط شود، نمی توان به نام اقتصاد، اجتماع و محیط زیست را از بین برد بلكه باید نوعی از اقتصاد اجرا شود كه به محیط زیست صدمه نرسد. هم اكنون سه اقتصاد با نام های اقتصاد سیاه كه متكی به انرژی فسیلی، اقتصاد قهوه ای متكی به كشاورزی، فشار به زمین و گسترش كشاورزی و اقتصاد سبز كه متكی به انرژی های نو و سیستم جدید اقتصاد نرم افزاری است وجود دارد.
لزوم كنار گذاشتن انرژی فسیلی تا ۱۰ سال آینده
عضو شورای هماهنگی شبكه ملی تشكل های محیط زیست و منابع طبیعی كشور با اشاره به اینكه باید از اقتصاد سیاه به صورت كلی جدا شد و بهره گیری از انرژی ها فسیلی را طی مدت زمان ۵ تا ۱۰ سال آینده كنار گذاشت، خاطرنشان كرد: باید به گونه ای فعالیت كرد تا فشار به سرزمین و گسترش كشاورزی بخصوص در حوزه دامپروری و تولید گوشت قرمز كه بخش بزرگی از تولید كشاورزی و غلات برای تامین غذای دام ها است، كاهش پیدا كند. با كاهش مصرف گوشت قرمز و روی آوردن به سیستم گیاه خواری مناسب، می توان تولید دی اكسیدكربن در این بخش را كاهش داده، به سمت اقتصاد سبز حركت كرد و متكی بر انرژی های تجدیدپذیر، خورشیدی، بادی و زمین گرمایی شویم.
گوشت قرمز دلیل ۲۰ درصد از گازهای گلخانه ای است
مولانا با اشاره به اینكه ۲۰ درصد از تولید گازهای گلخانه ای به علت مصرف گوشت قرمز است، اظهار نمود: گاز متان كه از معده دام خارج می شود، ۱۳ برابر خطرناك تر از گاز دی اكسید كربن است، طی پروسه پرورش دام و تولید گوشت قرمز شاهد انتشار گازهای گلخانه ای مانند متان هستیم.
این فعال زیست محیطی اظهار نمود: هم اكنون تجارت، سود، بهره وری و استثمار در حال نابود كردن اراضی است، دانشمندان تغییر اقلیم معتقد هستند وارد دهه صفر زیست جهان شدیم یعنی ۱۰ سال فرصت داشته تا سیاست های خویش را تغییر دهیم و بعد از ۱۰ سال وارد وضعیت برگشت ناپذیری شده و دیگر فایده ای ندارد.
عضو شورای هماهنگی شبكه ملی تشكل های محیط زیست و منابع طبیعی كشور بیان كرد: شهری مانند كالیفرنیا آمریكا با ریاست جمهوری ترامپ كه مخالف تغییرات اقلیم بوده و آنرا انكار و دروغ می خواند، بیشترین ضربه را از تغییرات اقلیمی خورده است، به طورمثال بزرگترین سیل های مهیب طی یك تا ۲ سال اخیر در آمریكا و آتش سوزی جنگل های كالیفرنیا نتیجه گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی است.
مولانا خاطرنشان كرد: بدون حضورمردم اتفاقی در بهبود وضعیت محیط زیستی و تغییرات اقلیمی رخ نداده و بطور قطع دولت ها داوطلبانه به این مسیر نخواهند آمد چون سوخت فسیلی در زمینه كسب كار سودآوری بالایی دارد.
وی تصریح كرد: وظیفه سازمان های مردم نهاد آگاهی بخشی به دولت ها از خطرات پیش رو و مردم از وضعیت حال حاضر بوده تا حضور مردم و فشار مدنی با استفاده از شبكه های مجازی به دولت، روشنفكران، فرهنگیان و احزاب سیاسی آنها را درگیر مسئله و معظل جدی تغییر اقلیم كند. مسئولان باید گفتمان محیط زیستی را یك گفتمان مهم بشمارند و بدون جنبش مدنی انتظار اینكه دولت ها داوطلبانه مسیر خویش را تغییر دهند، نیست.
عضو شورای هماهنگی شبكه ملی تشكل های محیط زیست و منابع طبیعی كشور تصریح كرد: طبق آخرین آمارها در قرن بیستم جمعیت ما سه برابر شده اما محصول ناخالص در سطح جهان بیست برابر شده است یعنی ما به شدت به سمت مصرف گرایی كاذب رفته و باید با تغییر الگوی زندگی خود به ساده زیستی برای حفظ زیست محیط بكوشیم.
1397/08/29
14:44:49
5.0 / 5
4423
تگهای خبر: آب , آتش , آلودگی , اقلیم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴
خرید و فروش حیوان خانگی خرید و فروش حیوان خانگی
petfind.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش حیوان خانگی محفوظ است

خرید و فروش حیوان خانگی

انواع حیوانات خانگی و لوازم و خوراک