از رعایت ظرفیت مراتع تا بازسازی كندوها

سفارش های ۶ روزه هواشناسی كشاورزی

سفارش های ۶ روزه هواشناسی كشاورزی خرید و فروش حیوان خانگی: رعایت ظرفیت چرای دام در مراتع قشلاقی، تغذیه ماهیان سرد آبی در ساعاتی از روز كه دما مناسب می باشد و بازسازی كندوها همچون سفارش های هواشناسی كشاورزی برای روزهای پنجشنبه تا سه شنبه (۱۴ تا ۱۹ دی ماه) است كه از جانب اداره هواشناسی كشاورزی صادر گردیده است.به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، سفارش های هواشناسی كشاورزی برای امروز (پنجشنبه ۱۴ دی ماه) تا روز سه شنبه (۱۹ دی ماه) به شر ح زیر است:

• استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجان شرقی در ایام شنبه و یكشنبه به علت بارش خفیف و در آذربایجان غربی در روز شنبه و در استان های اردبیل در روز یكشنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و در زنجان در روز سه شنبه به علت بارش و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به خصوص به هنگام شب باتوجه به نوسانات دمایی

• جمع آوری شاخ وبرگ ها و میوه های ریخته شده در كف باغ جهت از بین بردن لاروها و شفیره های زمستان گذران آفات

• آماده سازی چاله های كود دهی جهت تغذیه بهینه باغات

• محافظت از تنه درختان در برابر خسارت جوندگان با استفاده از پوشش مناسب

• انجام عملیات بهداشت باغات (حذف شاخه های شكسته و ضایعات میوه ها)

• محافظت از نهال ها و درختان جوان و تولید پوشش با گونی دور تنه آنها جهت مقابله با سرما و خسارت جوندگان

• خودداری از هرس زود هنگام درختان هسته دار

• خودداری از اجرای یخ آب زمستانه در باغات میوه

• زراعت:

• اجرای عملیات ذخیره سازی رطوبت در اراضی آیش دیم (با استفاده از گاوآهن قلمی)

• پوشش مناسب سیلوها و تسریع در تحویل محصول چغندرقند به كارخانجات قند

• كارتن بندی دور تنه درختان میوه و شاخه های اصی جهت جمع آوری و از بین بردن لاروهای زمستان گذران آفات

• كشت انتظاری حبوبات دیم (انجام عملیات خاك ورزی و كشت مستقیم)

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها به خصوص به هنگام شب باتوجه به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت و متراكم كردن قاب های داخل كندو

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب دستگاه ها و ماشین آلات كشاورزی و سیستم های آبیاری و انتقال به مكان های مسقف باتوجه به نوسانات دمایی

• شیلات:

• شكستن یخ سطح استخرها در فصول سرد به منظور هوادهی بهتر و مدیریت جیره غذایی

• رعایت نكات بهداشتی درمزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• استان های كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و كهگیلویه و بویر احمد:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های كردستان، كرمانشاه، همدان و لرستان در ایام جمعه و شنبه هفته آینده به علت بارش و وزش باد

• تنظیم دمای گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به خصوص به هنگام شب باتوجه به نوسانات دمایی

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چال كود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده

• تنظیم درجه حرارت و گرم كردن انبارهای سیب زمینی باتوجه به نوسانات دمایی

• معدوم نمودن برگ های ریخته شده جهت مبارزه با شفیره های زمستان گذران مینوزهای درختان میوه

• تسریع در چاله كنی جهت احداث باغات دیم

• زراعت:

• تداوم كشت انتظاری محصولات نخود، گلرنگ و ماشك علوفه ای در صورت مساعد بودن شرایط زمین جهت كاشت

• اجرای عملیات شخم عمیق زمستانه در اراضی آیش به منظور كنترل لارو سوسك قهوه ای و هم مهیا شدن شرایط ذخیره رطوبت

• دامپروری و مرغ داری:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها به خصوص به هنگام شب باتوجه به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت و متراكم كردن قاب های داخل كندو

• ماشین آلات كشاورزی:

• تنظیم و كالیبراسیون بذركارها پیش از عملیات كاشت

• تخلیه آب دستگاه ها و ماشین آلات كشاورزی و سیستم های آبیاری و انتقال به مكان های مسقف باتوجه به نوسانات دمایی

• شیلات:

• رعایت نكات بهداشتی درمزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• شكستن یخ سطح استخرها در فصول سرد به منظور هوادهی بهتر و مدیریت جیره غذایی

• استان های مازندران و گیلان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان در ایام شنبه و یكشنبه هفته آینده به علت بارش باران و وزش باد و در روز دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و در استان مازندران احتیاط در ایام شنبه و یكشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به خصوص به هنگام شب باتوجه به نوسانات دمایی

• برداشت نارنگی و میوه تامسون باتوجه به نوسانات دمایی

• بستن درزهای انبارها به هنگام شب و بروز سرما

• پاكسازی آلودگی های قارچی سطوح شاخ و برگ درختان بعنوان هسته اولیه یخ، با محلول پاشی قارچ كش های مناسب به جز در ایام پنجشنبه و جمعه

• احداث زهكش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مركبات متناسب با شیب زمین

• جمع آوری كامل میوه های زیتون و شخم پای درختان با هدف كاهش جمعیت زمستان گذران آفت مگس زیتون

• كوددهی در باغات زیتون و فندق به روش چالكود با استفاده از كودهای دامی، فسغره و پتاسه

• وجین یا كنترل شیمیایی علف های هرز مزارع كاهو، باقلا، سیر و غیره در ایام پنجشنبه و جمعه

• برداشت سبزیجات برگی و شبدر

• انجام عملیات كاشت پیاز و آماده سازی زمین جهت كشت سیب زمینی

• محلول پاشی با سموم قارچكش در درختان میوه دانه دار و هسته دار در ایام پنجشنبه و جمعه

• زراعت:

• مصرف كودسرك مزارع كلزا در ایام پنجشنبه و جمعه

• كنترل شیمیایی آفت سر خرطومی كلزا در مزارع آلوده با نظر كارشناس در ایام پنجشنبه و جمعه

• كنترل شیمیایی بیماری فوما در كلزا (در مزارع دیركاشت كمتر از ۶ برگی) و با نظر كارشناس در ایام پنجشنبه و جمعه

• وجین یا كنترل علف های هرز مزارع دیركاشت كلزا و مزارع كاهو، باقلا، سیر و غیره

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و گاوداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• زنبورداری:

• ادغام كندوهای ضعیف با هم و استفاده از پارچه ضخیم در زیر درب كندو با عنایت به نوسانات دمایی

• شیلات:

• رعایت نكات بهداشتی درمزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• ضد عفونی استخرها با آهك بعد از صید و تخلیه آب باقی مانده

• استان گلستان:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت بارش باران و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش محسوس دما

• احداث و ترمیم تشتك اطراف درختان و همینطور انجام عملیات مالچ پاشی جهت حفظ و ذخیره رطوبت

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده

• بستن درزهای انبارها به هنگام شب و بروز سرما و تهویه انبارهای میوه

• انجام شخم سطحی باغات زیتون پس از آخر بارش و گاورو شدن باغات

• زراعت:

• كاهش شوری خاك با استفاده از از بارش های فصلی

• پنبه كاران بخصوص در حاشیه جنگل ها در صورت عدم تمایل به خاك ورزی حفاظتی، با شخم زمین و از بین بردن علف های هرز و بقایای داخل و خارج مزرعه به نابودی آفات زمستان گذران بخصوص كرم خاردار كمك می نماید.

• سم پاشی مزارع كلزا با سموم سفارش شده در صورت مشاهده بیماری فوما به جز در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت بارش باران و وزش باد

• گندم كاران در صورت مشاهده آفت سوسك سیاه گندم (زابروس) با كارشناسان مشورت كرده و در صورت سفارش كارشناس نسبت به سم پاشی مزارع با سموم سفارش شده به جز در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت بارش باران و وزش باد

• كشاورزان جهت از بین بردن مرحله زمستان گذران كرم خاردار پنبه نسبت به شخم زمین بعد از برداشت محصول و كنترل علف های هرز در مزارعی كه تحت كشت پنبه بودند و یا علف های هرزی كه حاشیه مزارع پنبه بوده اند اقدام نمایند.

• دامداری و طیور:

• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش محسوس دما

• مراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به كاهش محسوس دما

• قطع به موقع غذا در ماهیان سرد آبی در زمان بارش در ایام یكشنبه و دوشنبه

• نیروهای عملیاتی و صیادان عزیز با عنایت به احتمال وزش باد خفیف در اواخر هفته حتما تمهیدات لازم در مورد ایمنی در دریا و نكات امداد و نجات را رعایت كرده و با رعایت این نكات در دریا تردد كنند.

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب با عنایت به كاهش محسوس دما

• اضافه كردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آلات كشاورزی با عنایت به كاهش محسوس دما

• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مركزی و سمنان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های تهران و سمنان در روز شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و در استان مركزی خودداری در روز شنبه به علت بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز یكشنبه به علت بارش پراكنده و در استان البرز خودداری در روز جمعه به علت وزش باد شدید و در روز یكشنبه به علت بارش باران و وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• شخم و پابیل پای درختان میوه جهت از بین بردن پناهگاه زمستان گذرانی آفات

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده

• توسعه كشت محصولات گلخانه ای به منظور بهره وری بیشتر از منابع آب

• بستن درزهای انبارها به هنگام شب و بروز سرما و تهویه انبارهای میوه با عنایت به نوسانات دمایی

• جمع آوری و معدوم نمودن شاخه های خشك و آفت زده میوه های آلوده به جز در ایام بارانی و بعد از گاورو شدن اراضی

• احداث و ترمیم تشتك اطراف درختان و همینطور انجام عملیات مالچ پاشی جهت حفظ و ذخیره رطوبت

• زراعت:

• از بین بردن بقایای گیاهی مزارع با جمع آوری یا شخم زدن آنها جهت مبارزه با كانون های زمستان گذارانی آفات

• كشاورزان مناطق كرمسیر در صورت عدم رخداد بارندگی می توانند در مزارع دیر كاشت كه به مرحله پنجه زدن نرسیده، نسبت به آبیاری مزارع اقدام نمایند.

• دامداری و طیور:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• مراقبت لازم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز با عنایت به نوسانات دمایی

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت و متراكم كردن قاب های داخل كندو با عنایت به نوسانات دمایی

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان با عنایت به كاهش دما

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• ماشین آلات كشاورزی:

• تخلیه آب سیستم های آبیاری تحت فشار و لوله های انتقال آب با عنایت به نوسانات دمایی

• استان های اصفهان و یزد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به علت بارش پراكنده و وزش باد و در استان یزد از روز شنبه تا سه شنبه به علت وزش باد

• كنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده

• پوشش تنه نهال های جوان جهت جلوگیری از خطرسرمازدگی و صدمه جوندگان

• خودداری ازتردد و اسكان در زیر درختان فضای سبز شهری باتوجه به وزش باد

• بهداشت باغات (حذف و خارج كردن شاخه های درختان آلوده به آفات و بیماری ها) جهت كاهش خسارت آفات و بیماری ها

• عملیات تغذیه باغات به صورت چالكود با كودهای آلی و شیمیایی سفارش شده

• باغداران خرما جهت حفاظت از نهال های جوان از خطر سرمازدگی نسبت به پوشش مناسب اقدام نمایند.

• جمع آوری و انهدام كلیه بادام های آفت زده و خشكیده كف باغ، معابر روستا و روی درختان بادام جهت كاهش جمعیت آفت زنبور مغز خوار بادم در فصل رشد آینده

• خودداری باغداران از هرگونه هرس و شخم عمیق باغات

• گلخانه داران یزد:

• با عنایت به روند كاهش دما نسبت به جلوگیری از هدر رفت انرژی و در صورت امكان دو پوشه كردن دیواره ها تا ارتفاع دو متری اقدام گردد.

• با توجه كاهش قابل ملاحظه دما از روز یكشنبه هفته آینده و افزایش نیاز گرمایی گلخانه ها، ضروری است نسبت به كنترل مشعل ها و هم روشن كردن مشعل های خاموش اقدام گردد.

• نسبت به آماده سازی مشعل های گازوئیلی و تامین سوخت مایع بعنوان سوخت جایگزین اقدام گردد.

• با عنایت به كاهش قابل ملاحظه دما از روز یكشنبه ۱۷ دی ماه به منظور جلوگیری از افزایش رطوبت، نسبت به كاهش دفعات محلول پاشی اقدام گردد.

• به علت سردی خاك و كاهش جذب عناصر فسفر، پتاسیم، كلسیم و منیزیم توسط ریشه، در صورت نیاز به محلول پاشی با این عناصر از آب گرم استفاده گردد.

• با عنایت به كوتاه بودن طول روز بویژه در در شرایط ابرناكی از نور مصنوعی در گلخانه ها استفاده گردد.

• با توجه كاهش قابل ملاحظه دما از روز یكشنبه ۱۷ دی ماه ظرف یك الی دور روز آینده نسبت به هرس ملایم برگ های پایینی و در صورت ضرورت پایین آوردن بوته ها (تا پیش از یكشنبه) اقدام گردد.

• با عنایت به عدم بارندگی از اوایل فصل پاییز تابحال و نشست ذرات معلق روی پوشش گلخانه و كاهش نور ورودی، نسبت به شستشوی پوشش گلخانه اقدام گردد.

• با عنایت به نزدیك شدن كشت دوم و محدود بودن زمان آماده سازی گلخانه و به منظور كاهش هزینه كارگری و سوخت و افزایش بهره وری آب نسبت به پیش بینی نشاء مورد نیاز خود از مراكز معتبر تولید نشاء اقدام نمایند.

• با عنایت به اینكه سفارش تغذیه ای بر مبنای آزمایش خاك سبب مصرف بهینه بوده و كاهش هزینه نهاده ها در فصل پرمصرف كودهای شیمیایی را به دنبال دارد، حتما نسبت به آزمایش خاك اقدام گردد.

• با عنایت به اینكه استفاده از كود مرغی سبب تشدید خسارت نماتد در گلخانه های مبتلا به نماتد می گردد از مصرف این كودها با هدف گرم كردن خاك خودداری شود.

• با عنایت به اهمیت تهویه و بسته بودن دریچه ها به دلیل كاهش قابل ملاحظه دما در هفته آینده، نسبت به گردش هوا توسط بخاری و فن ها اقدام گردد.

• با عنایت به برودت هوا، نسبت به پوشش منبع و لوله های انتقال سوخت مایع اقدام گردد و در صورت امكان یك تانكر هزار لیتری سوخت در داخل گلخانه نگهداری شود.

• زراعت:

• از بین بردن بقایای گیاهی مزارع با جمع آوری یا شخم زدن آنها جهت مبارزه با كانون های زمستان گذارانی آفات

• كلزا كاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع كلزا با مشورت كارشناسان جهاد كشاورزی در ساعات گرم و بدون باد روز به كانون كوبی و سم پاشی بصورت لكه ای در مناطق آلوده بویژه در حاشیه مزارع اقدام نمایند.

• در صورت در اختیار داشتن آب، مصرف كود سولوپتاس به همراه آبیاری، جهت افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی نظیر سرما، گرما، كم آبی و خشكی

• دامداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• توجه جدی به سفارش های دامپزشكی در مورد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز با عنایت به كاهش دما

• ماشین آلات كشاورزی:

• بازدید پمپ ها و لوله های آبیاری در سیستم های تحت فشار و تخلیه آب آنها با عنایت به كاهش دما

• منابع طبیعی:

• رعایت ظرفیت چرای دام در مراتع قشلاقی باتوجه به كاهش چشمگیر بارندگی و به منظورجلوگیری از صدمه پوشش گیاهی

• انجام تمهیدات لازم توسط مرتع داران برای جلوگیری از یخ زدگی آب وآسیب دیدن آبشخورها وآب انبارهای سیمانی

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان رضوی در ایام یكشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز سه شنبه به علت بارش خفیف و در استان خراسان شمالی خودداری در روز جمعه به علت وزش باد شدید و احتیاط در روز شنبه به علت بارش پراكنده و خودداری در روز یكشنبه به علت بارش باران

• كنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش محسوس دما

• زیر خاك كردن تاك های انگور در شهرستان های (شیروان، فاروج) به منظور مقاومت در برابر سرما

• تهویه و تنظیم دمای انبارهای سیب زمینی و پیاز (و جداسازی غده های ناسالم) با عنایت به كاهش دما

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود در باغات میوه همراه با كود حیوانی پوسیده

• كنترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تاسیسات گلخانه و سالن های پرورش قارچ با عنایت به وزش باد

• تمیز كردن پوشش گلخانه ها برای استفاده از نور به علت وجود ابرناكی در خلال فصل پاییز و زمستان

• پوشاندن دور تنه درختان و شاخه های اصلی جهت جلوگیری از خسارات سرما و یخبندان

• استفاده از قیم برای شاخه های جوان با عنایت به وزش باد

• خودداری از هر گونه كوددهی به ویزه كود ازته جهت تسریع در خواب درختان

• احداث و ترمیم تشتك اطراف درختان و همینطور انجام عملیات مالچ پاشی جهت حفظ و ذخیره رطوبت

• دامداری و طیور:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش دما

• ذخیره خوراك دام و تامین علوفه و كنسانتره توسط دامداران

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز با عنایت به كاهش محسوس دما

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت و متراكم كردن قاب های داخل كندو با عنایت به كاهش دما

• ماشین آلات:

• بازدید وضعیت ضدیخ موتورهای آبكش و ماشین آلات كشاورزی با عنایت به كاهش محسوس دما

• بازدیدپمپ ها و لوله های آبیاری در سیستم های تحت فشار و تخلیه آب آنها با عنایت به كاهش محسوس دما

• شیلات:

• تنظیم تغذیه ماهیان با عنایت به كاهش محسوس دما

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• استفاده از مكمل های ویتامینی جهت جلوگیری از كاهش وزن و بیماری ها در پرورش ماهیان سردآبی

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و كرمان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان كرمان از روز یكشنبه تا سه شنبه به علت بارش پراكنده و وزش باد و در استان خراسان جنوبی خودداری در روز یكشنبه به علت بارش باران

• تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و كارگاه های پرورش قارچ به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش محسوس دما

• پوشاندن تنه نهال ها جهت حفاظت آنها از خطر سرمازدگی وآسیب جوندگان با عنایت به كاهش محسوس دما

• جمع آوری و معدوم نمودن شاخه های خشك و آفت زده میوه های آلوده

• شستشوی پوشش های گلخانه برای استفاده بهتر از نور خورشید

• استفاده از كودهای فسفاته و پتاسه به روش چالكود

• اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از سرما زدگی صیفی جات و سبزیجات با عنایت به كاهش محسوس دما

• زنبورداری:

• انتقال كندوها از مناطق كوهستانی سردسیر به مناطق گرم

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به كاهش محسوس دما

• شیلات:

• تغذیه ماهیان سرد آبی درساعاتی از روز كه دما مناسب می باشد.

• رعایت نكات بهداشتی در مزارع پرورش ماهیان سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها در دوره سرما

• استفاده از مكمل های ویتامینی جهت جلوگیری از كاهش وزن و بیماری ها در پرورش ماهیان سردآبی

• استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان فارس از روز یكشنبه تا سه شنبه به علت بارش خفیف باران

• تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ به خصوص به هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• مبارزه با بیماری شانكر و بیماری های قارچی و باكتریایی در درختان میوه سردسیری با تركیبات مسی

• كودهی نخیلات با كود سولفات آمونیوم

• تسریع در برداشت محصولات سیب زمینی و چغندر قند

• پوشش مناسب تنه نهال ها و درختان جوان و پاجوش ها ی خرما با گونی یا نایلون پوشانده جهت حفاظت از خطر سرما

• مبارزه با چوبخوار درختان میوه سردسیری

• جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات با عنایت به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام

• زراعت:

• كلزا كاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع كلزا با مشورت كارشناسان جهاد كشاورزی در ساعات گرم و بدون باد اقدام به سم پاشی كنند. (احتیاط در استان فارس از روز یكشنبه تا سه شنبه به علت بارش خفیف باران)

• تمهیدات لازم در برابر كاهش دما در محصولات زراعی

• مبارزه با علف های هرز باریك برگ در مزارع كلزا

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص به هنگام شب با عنایت به نوسانات دمایی

• آمادسازی انبار علوفه جهت تامین ذخیره غذایی فصل زمستان

• زنبورداری:

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت، متراكم كردن قاب های داخل كندو

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز

• جهت قرار گرفتن درب كلنی ها در جهت مخالف باد غالب منطقه باشد و در مناطق آفتاب گیر مستقر شوند.

• شیلات:

• تنظیم جیره غذایی ماهیان

• استان های ایلام و خوزستان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خوزستان در ایام جمعه و شنبه به علت بارش پراكنده و در روز یكشنبه به علت بارش خفیف باران و در استان ایلام خودداری در ایام پنج شنبه، جمعه و شنبه به علت بارش باران

• تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ به خصوص به هنگام شب

• شستشوی پوشش گلخانه برای استفاده بهتر از نور خورشید

• جمع آوری مركبات ریخته شده و رسیده باغات

• زراعت:

• ضد عفونی بذور گندم و جو پیش از كاشت

• انجام تمهیدات لازم در مزارع پیش كار با توزیع كود سرك و آبیاری مزارع

• تسریع در برداشت مزارع ذرت باقی مانده در خوزستان و انجام عملیات كشت سایر محصولات نظیر گندم، باقلا، سیر و پیاز

• دامداری و مرغداری:

• كنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص به هنگام شب

• زنبورداری:

• درزگیری و ایزولاسیون كندوها و كوچك كردن دریچه پرواز

• بازسازی كندوها، ادغام كندوهای كم جمعیت و متراكم كردن قاب های داخل كندو

• پرورش آبزیان:

• انجام عملیات هوادهی و تنظیم جیره غذایی در حوضچه های پرورش ماهی


1396/10/14
20:15:14
5.0 / 5
4934
تگهای خبر: بارش , بارندگی , بیماری , حفاظت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
خرید و فروش حیوان خانگی خرید و فروش حیوان خانگی
petfind.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش حیوان خانگی محفوظ است

خرید و فروش حیوان خانگی

انواع حیوانات خانگی و لوازم و خوراک