كاهش كیفیت زندگی، پیامد تغییرات اقلیمی

كاهش كیفیت زندگی، پیامد تغییرات اقلیمی به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی پدیده تغییر اقلیم در زمان حاضر مهمترین تهدید برای آینده كره زمین بشمار می رود، بطوریكه نتایج مخرب آن چرخه حیات زندگی ساكنان این كره خاكی را تحت تاثیر خود قرار داده و كیفیت زندگی بشر را با افت محسوسی رو به رو ساخته است.


به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایرنا، روند زندگی بشر در یكصد پارسال و اشتهای سیری ناپذیر آن، در مصرف انرژی های فسیلی و تولید گازهای گلخانه ای، در كنار نابودی محیط زیست و جنگل ها، خسارت های جبران ناپذیری به سیاره آبی وارد كرده است.
سرعت تغییر اقلیم و گرمایش زمین، زمستان های پاییزهای پرباران و زمستان های برفی و یخ زده را به خاطره و باران های بهاری به سیلاب هایی مخرب تبدیل نموده و مراتع سبز بتدریج جای خویش را به عرصه های بیابانی می دهد.
در پی نگرانی جامعه جهانی، پیمان كیوتو (1997) مهمترین معاهده بین المللی برای كنترل و كاهش گازهای گلخانه ای است كه در آن كشورهای صنعتی متعهد به كاهش پنج درصد از گازهای گلخانه ای خود شده اند و به كشورهای در حال توسعه كمك های مالی برای افزایش ضریب نفوذ استفاده از انرژی های تجدید پذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی اعطا كنند.
اما سرعت تغییرات اقلیمی بیشتر از اقدامات كشورهای جهان است و همین مساله رخدادهای مخرب ناشی از گرمایش زمین را با رشد قابل توجهی همراه كرده و اثرات منفی آن رو به افزایش است.
ملموس ترین پیامد تغییر اقلیم در كشور ما كاهش نزولات جوی و خشكسالی سالهای متمادی است كه خود علت بحران های كم آبی، فرسایش خاك و فرو نشست زمین، افزایش ریزگردها به حساب می آید.
در این بین كشاورزان مهمترین گروهی هستند كه به سبب نوسانات دمایی حاصل از تغییر اقلیم، بیشترین خسارت را در جریان تولید محصولات كشاورزی متحمل شده اند.
با توجه به تاثیرات بسیار منفی تغییرات اقلیمی بر كیفیت زندگی بشر، برای مقابله با آن راهكارها و روش های نوین و علمی در دستور كار قرار گیرد.

*همكاری بین المللی برای مبارزه با تغییر اقلیم لازم است
رئیس گروه تحقیقات كاربردی هواشناسی استان كرمان اظهار داشت: گرمایش جهانی ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه ای و تغییر كاربری اراضی، باعث تغییرات آشكاری در فراسنج های اقلیمی جهان و ایران شده است.
'زهرا نجفی نیك' با اشاره به نتایج تغییر اقلیم اضافه كرد: گرمایش جهانی پیامدهایی مانند افزایش رخداد مخاطرات جوی اقلیمی، وقوع بارش های سنگین و غیرمترقبه (به رغم كاهش كلی میانگین بارش)، افزایش رخداد توفان، كاهش عملكرد محصولات زراعی و باغی، كاهش امنیت غذایی را به دنبال داشته است.
رئیس گروه تحقیقات كاربردی هواشناسی استان كرمان افزود: همینطور حذف یا جا به جایی برخی گونه های جانوری و گیاهی، افزایش انواع بیماریهای انسان، دام و گیاه، كاهش تنوع زیستی و موجودات دریایی، كاهش چشمگیر پهنه های اقلیم مرطوب و افزایش اقلیم خشك كشور، افزایش روند بیابانزایی هم ناشی از گرم شدن زمین است.
وی با اشاره به ابعاد مختلف مخاطرات تغییر اقلیم اشاره كرد: كاهش كیفیت شاخص زیست اقلیمی و كم رونق شدن گردشگری، افزایش بیماری های مناطق گرمسیری مانند مالاریا، افزایش خطر سرمایه گذاری در بخش های كشاورزی، افزایش هزینه حوادث غیرمترقبه، بی اعتمادی به برنامه ریزی و بودجه سالانه و همینطور افزایش مهاجرت از مناطق در معرض مخاطرات اقلیمی مهمترین مخاطرات تغییر اقلیم در كشور است.
نجفی نیك اظهار با اشاره به تغییرات محسوس دمایی داشت: در 50 سال اخیر میانگین دمای كشور با شیبی حدود چهار دهم درجه سلسیوس بر دهه افزایش یافته است.
وی افزود: بررسی بارش در دوره نیم قرن اخیر نشان از كاهش آن با شیب حدود 11 میلیمتر بر دهه دارد و افزون بر این، تبخیر و تعرق ظرفیت (نیاز آبی بالقوه) با شیب 54 میلیمتر بر دهه افزایش یافته است.
رئیس گروه تحقیقات كاربردی هواشناسی استان كرمان بیان كرد: بارش در شمال غرب و غرب كشور به شكل مفهوم داری كاهش یافته و نزولات جوی از برف به باران تغییر شكل داده است.
وی اشاره كرد: به رغم چالش ها و نتایج زیان بار تغییر اقلیم، می توان با مدیریت صحیح از برخی فرصت های آن در جهت رشد اقتصادی و افزایش تعاملات بین المللی بهره برد.
نجفی نیك با اشاره به كاهش سوخت های فسیلی برای پیشگیری از گرمایش زمین افزود: ایران به لحاظ قرار داشتن در موقعیت جغرافیایی مناسب، می تواند به قطب بین المللی تولید انرژی پاك با استفاده از منابع عظیم انرژی خورشیدی در مناطق مركزی و جنوبی كشور تبدیل گردد.
رئیس گروه تحقیقات كاربردی هواشناسی استان كرمان گفت: حركت به سمت اقتصاد بدون نفت، برنامه ریزی و پشتیبانی از شركت های دانش بنیان برای ارتقاء دانش و تكنولوژی های جدید در تولید انرژی های تجدیدپذیر، برنامه ریزی برای تغییر تدریجی رژیم غذایی كشور در امتداد كاهش یا حذف محصولات دارای محدودیت اقلیمی باید در دستور برنامه های كلان كشور قرار گیرد.
وی با اشاره به برخورد علمی با پدیده تغییر اقلیم اشاره كرد: تولید دانش سازگاری با اقلیم و تولید رشته های تحصیلی در رابطه با مهندسی اقلیم و با هدف بهبود سیستم ها در امتداد كاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سیستم های با بهره وری بالای انرژی و رهبری علمی باید برنامه ریزی و اجرا شود.
نجفی نیك اضافه كرد: افزایش دما، كاهش بارش و افزایش فراوانی رخداد پدیده های مخرب جوی در كشور بخصوص در 2 دهه اخیر، از آن جمله تاثیرات منفی این رخداد هستند.
وی اشاره كرد: با عنایت به خسارات سنگین كشاورزی بر اثر نوسانات جوی، امكان كشت دوم برخی محصولات با عنایت به تغییر رژیم دمایی و كاهش یا حذف روزهای یخبندان در بعضی مناطق كشور ضروری به نظر می آید.

*تغییر اقلیم كیفیت زندگی را با افت رو به رو كرده است
مدیركل حفاظت محیط زیست استان كرمان اظهار داشت: تغییر اقلیم متاثر از علل و عوامل مختلفی همچون گازهای گلخانه ای، تغییرات اتمسفری و اقیانوسی، آتش فشان ها و غیره است كه در مقیاس جهانی اتفاق می افتد و تاثیرات مخربی بر كره زمین می گذارد.
'رضا جزینی زاده' اضافه كرد: تغییرات اقلیمی منجر به دگرگونی در وضع آب و هوا، تغییر توزیع مكانی و زمانی بارش ها و افزایش میانگین درجه هوا در نزدیكی سطح زمین شده است.
وی اشاره كرد: افزایش دی اكسید كربن حاصل از گازهای گلخانه ای تغییر اكو سیستم را به دنبال دارد و تاثیرات منفی بر گونه های گیاهی و جانوری می گذارد كه سبب مهاجرت جانوران و تغییر پوشش گیاهی شود.
مدیركل حفاظت از محیط زیست استان كرمان گفت: زنجیره غذایی و محیط زیست به دنبال گرمای جهانی صدمه می بیند و با رخ دادن خشكسالی و از دست رفتن منابع آبی، مهاجرت حیوانات را از زیستگاه ها به آبادی ها و شهرها داریم كه منجر به تلف شدن و شكار این حیوانات می گردد.
وی با اشاره به اینكه عامل انسانی مهمترین دلیل تغییر اقلیم است اضافه كرد: این تغییرات در كوتاه مدت و بلند مدت، همه فعالیت های بشری را در بخش های مختلف با اختلال روبرو می كند.
جزینی زاده با اشاره به رابطه مستقیم تغییر اقلیم و پدیده ریزگردها اظهار داشت: در سالهای گذشته با عنایت به تراكم خوب پوشش گیاهی طوفان ها تاثیر چندانی بر محیط زیست كشور و استان نداشتند، اما در سالهای اخیر با ظهور خشكسالی، بیشتر از 33 درصد از ریزگردها در كرمان تولید می گردد.
وی افزود: ریزگردها كیفیت زندگی در شرق، جنوب و حاشیه كویر لوت در استان كرمان را با افت مواجه كرده است كه نتیجه آن مهاجرت مردم به نقاط دیگر كشور و استان بوده است.
مدیركل حفاظت محیط زیست استان كرمان اشاره كرد: باید برای تغییرات آب و هوا و اقلیم باید آمادگی داشته باشیم و نباید در مصرف منابع آبی بخصوص آب های تجدید ناپذیر بی توجه باشیم.
وی اضافه كرد: باید خودمان را با تغییر اقلیم سازگار نماییم و در حوزه شیوه ها و راهكارهای مقابله با این پدیده سرمایه گذاری نماییم و با روش های علمی تاثیرات منفی گرمایش جهانی را به حداقل برسانیم.
جزینی زاده اظهار داشت: باید با آگاهی و مشاركت مردم تاثیرات منفی تغییر اقلیم را كاهش دهیم و با زندگی سبز و بهره وری از انرژی و اختصاص بودجه مناسب به جنگ تغییرالت اقلیمی برویم.

*بیشترین مخاطرات تغییر اقلیم در بخش كشاورزی اتفاق افتاده است
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد كشاورزی استان كرمان اظهار داشت: تغییرات اقلیمی واقعیتی است كه تمام جهان را تحت تاثیر خود قرار داده و بیشترین مخاطرات این پدیده در بخش كشاورزی اتفاق افتاده است.
'محمد رضا پورخاتون' با اشاره به خشكسالی های 2 دهه اخیر در كشور و استان اضافه كرد: كمیت و كیفیت آب در طول سالهای گذشته تعییرات منفی داشته است و شاهد كاهش محصولات كشاورزی هستیم.
وی اشاره كرد: حرارت و سرمای بی موقع و ناگهانی ناشی از تغییر اقلیم، خسارت های بسیاری به محصولات كشاورزی كرمان وارد میكند و دسترنج كشاورزان بر باد می رود.
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد كشاورزی استان كرمان اضافه كرد: امسال به واسطه تغییرات جوی 85 درصد از محصول پسته، 30 هزار تن خرما و 10 هزار تن گردو استان كرمان كاملا از بین رفت.
وی با اشاره به اینكه شیوع آفات كشاورزی هم از تاثیرات غیر مستقیم تغییر اقلیم است، اشاره كرد: آفت هایی مانند پسیل پسته، كرم خراط و چوبخوار گردو و زنجره خرما و خشكیدگی از مهمترین تهدیدات محصولات كشاورزی به حساب می آید كه در چند پارسال فراگیر شده است.
پور خاتون با اشاره به تغییر دما بر اثر تغییر اقلیم اظهار داشت: گرمای بیش از اندازه هوا در فصول پاییز و زمستان، خواب زمستانی درختان را مختل می كند و قدرت باروری آنها را می كاهد و روشهای مصنوعی برای جبران این مشكل تاثیر كافی ندارد.
وی گفت: هرچند تغییر اقلیم پدیده ای فراگیر است و مقابله با آن مستلزم اقدامات بین المللی و ملی است، اما با برنامه ریزی و پیشگیری می توان اثرات آنرا محدودتر كرد.
گزارش: داود رجبی
شبد**7437/ 5054/1630**1455**


1397/10/21
22:06:13
5.0 / 5
4519
تگهای خبر: آب , آتش , اقلیم , انرژی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۲
خرید و فروش حیوان خانگی خرید و فروش حیوان خانگی
petfind.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش حیوان خانگی محفوظ است

خرید و فروش حیوان خانگی

انواع حیوانات خانگی و لوازم و خوراک