یك مسئول:

۹۶ درصد آب های زیرزمینی كاربرد كشاورزی ندارد

۹۶ درصد آب های زیرزمینی كاربرد كشاورزی ندارد به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی ایسنا/بوشهر مدیر محیط زیست و كیفیت منابع آب شركت سهامی آب منطقه ای بوشهر عنوان كرد: در ۷۰ درصد از یك دهه ی اخیر با خشكسالی دست و پنجه نرم كرده ایم و این مورد سبب كاهش شدید منابع آب سطحی و زیرزمینی شده است.


جابر مظفری زاده در سیزدهمین نشست مكتب بوشهر اظهار نمود: ۸۵ درصد از مساحت كشور ما در اقلیم خشك، نیمه خشك و فراخشك واقع شده است و باید بپذیریم در كشوری با چنین اقلیم و میانگین بارندگی كمتر از سطح نرمال جهان زندگی می نماییم. بر مبنای مدلهای هواشناسی، در ۳۰ سال قبل این خشكسالی رو به افزایش بوده است و پیشبینی می شود این روند افزایشی ادامه داشته باشد.
وی افزود: این خشكسالی سبب آن شده تا آورد رودخانه های اصلی استان بوشهر از ۲.۵ میلیارد مترمكعب در سال به كمتر از ۵۰۰ میلیون مترمكعب كاهش پیدا كند.
این پژوهشگر حوزه آب با اشاره به سوق یافتن بهره برداران به سمت آب های زیرزمینی در پنج دهه اخیر اظهار داشت: با عنایت به كاهش آورد رودخانه ها و پیشرفت تكنولوژی پمپاژ در عصر معاصر، منابع آب زیرزمینی كه در طول هزاران سال به وجود آمده اند را به شدت تحت فشار قرار داده ایم.
مظفری زاده تصریح كرد: افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به غذا سبب تقاضای بیشتر برداشت آب شده است و علیرغم كاهش منابع آبی، شاهد حفر بیشتر چاه های مجاز و غیرمجاز بوده ایم.
افت سطح آب های زیرزمینی در تنگ ارم
مدیر محیط زیست و كیفیت منابع آب شركت سهامی آب منطقه ای بوشهر بیان كرد: سرانه آب در استان بوشهر از ۱۰ هزار مترمكعب در دراز مدت به ۷۰۰ مترمكعب كاهش یافته و این به مفهوم حجم كمتر آب موجود به ازای هر نفر در استان می باشد.
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، جابر مظفری زاده خاطرنشان كرد: بر مبنای همه ی شاخصهای كنترل منابع آب مثل شاخص معروف فالكن مارك، در استان بوشهر گرفتار كمبود شدید منابع آب هستیم.
وی اضافه كرد: به صورت نمونه در منطقه تنگ ارم، طی ۹ سال گذشته، سطح آب های زیرزمینی ۱۵ متر افت داشته است، به صورتی كه خیلی از چاه های این منطقه خشكیده اند.
این مقام مسئول استان بوشهر را شامل ۱۶ محدوده مطالعاتی منابع آب دانست و اظهار داشت: از این ۱۶ محدوده مطالعاتی، ۱۲ محدوده در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارند و ۴ محدوده دیگر هم ساحلی و فاقد پتانسیل كشاورزی هستند.
فاجعه ای به نام فروچاله
مظفری زاده در بخش دیگری از اظهارات خود به یك تصور اشتباه و رایج در بین عموم مردم اشاره نمود و بیان كرد: آبخوان ها مانند دریا در زیر زمین گسترده نیستند، بلكه در مناطقی كه شرایط زمین شناختی تشكیل سفره آب زیرزمینی وجود داشته و در بین ذرات و منافذ محدود تشكیل شده اند.
وی افزود: با برداشت بیش از اندازه آب از این مناطق، منافذ مذكور از آب خالی شده، فشرده می شوند و در سطح زمین فاجعه ای به نام فروچاله رخ می دهد.
مظفری زاده اخطار داد: بر خلاف منابع آب سطحی مثل رودخانه ها و دریاچه ها، بحران آب های زیرزمینی با چشم قابل رصد نمی باشد و همین مبحث سبب شده تا شدت بحران برای عموم مردم ملموس نباشد.

مدیر محیط زیست و كیفیت منابع آب شركت سهامی آب منطقه ای بوشهر اظهار داشت: كم شدن حجم آب موجود در آبخوان ها باعث افزایش تعداد و عمق كف شكنی برای دستیابی به منابع آب زیرزمینی شده است.
وی خاطرنشان كرد: در بعضی از دشت های استان، این كف شكنی تا عمق آبخوان ادامه یافته و حتی تا سنگ كف و عبور از آن هم ادامه یافته است.
مظفری زاده با تشبیه فروچاله به زلزله ای خاموش و بی صدا تصریح كرد: در استان بوشهر هم فروچاله هایی در محدوده طلحه-فاریاب شناسایی شده است.
مدیر محیط زیست و كیفیت منابع آب شركت سهامی آب منطقه ای بوشهر، كیفیت منابع آب استان بوشهر را نه چندان مطلوب خواند و اظهار نمود: تنها ۴ درصد از منابع آب زیرزمینی استان بوشهر دارای هدایت الكتریكی (EC) كمتر از ۳ هزار هستند و بیشتر از ۵۰ درصد از این منابع، هدایت الكتریكی ۱۰ هزار و بیشتر از آن دارند.
این پژوهشگر میانگین هدایت الكتریكی منابع آب زیرزمینی استان بوشهر را ۶۵۰۵ میكروزیمنس اعلام نمود.
در ادامه این نشست، مظفری زاده راهكارهای عبور از شرایط فعلی را استقرار برنامه جامع سازگاری با كم آبی استان و مدیریت منابع آب نامتعارف دانست.
وی بیان كرد: یكی از مناطقی كه در مورد منابع آب، شرایطی بحرانی تر از استان بوشهر را تجربه كرده، منطقه آلمریا در اسپانیا است. این منطقه كه از نظر شرایط بارندگی، اقلیمی و جغرافیایی شرایطی مشابه استان بوشهر دارد در بازه ای از زمان گرفتار فقر شدید منابع آب و كوچ ساكنین خود شده بود.
مظفری زاده اضافه كرد: با بهره برداری مناسب از منابع آبی، بهبود كیفیت كشاورزی و ایجاد گلخانه ها، حالا آلمریا در حال تامین غذای بیشتر از ۱۷ میلیون نفر است.
این پژوهشگر منابع آب تصریح كرد: در این منطقه استفاده از آب های متعارف سطحی یا زیرزمینی كنار گذاشته شد و تماماً از آب های نامتعارف جهت توسعه استفاده شده است.
استان بوشهر دارای بالاترین سرانه منابع آب نامتعارف كشور
وی شرایط استان بوشهر در زمینه سرانه آب نامتعارف را مثبت ارزیابی كرد و اظهار داشت: استان بوشهر بالاترین سرانه از منابع آب نامتعارف كشور را در اختیار دارد.
مدیر محیط زیست و كیفیت منابع آب شركت سهامی آب منطقه ای بوشهر اظهار نمود: هم اكنون سالانه ۱۵ میلیون مترمكعب از پساب با هدایت الكتریكی ۳ هزار در تصفیه خانه بوشهر آماده بهره برداری است كه این حجم از پساب برابر با نیمی از كسری مخزن سالانه كل استان بوشهر می باشد.
مظفری زاده با اشاره به پایدار بودن این منبع اظهار داشت: باآنكه حجم آب پشت سدها كاملا وابسته به میزان بارش و دستخوش تغییرات زیادی است، اما این حجم از پساب به صورت پایدار، دائمی و حتی رو به افزایش است.
دكتر جابر مظفری زاده با استناد به مقالات تالیف شده ای، ارزش اقتصادی پساب های شهر بوشهر را سالانه ۱۱۰۰ میلیارد تومان برآورد كرد و اظهار داشت: با سرمایه گذاری قریب به ۱۰۰ میلیارد تومان می توان از این منبع آب پایدار، برای استفاده در مصارف صنعت، كشاورزی، فضای سبز و تغذیه آبخوان بهره برد.
مدیر محیط زیست و كیفیت منابع آب شركت سهامی آب منطقه ای بوشهر عنوان كرد: در ۷۰ درصد از یك دهه ی اخیر با خشكسالی دست و پنجه نرم كرده ایم و این مورد سبب كاهش شدید منابع آب سطحی و زیرزمینی شده است.
وی اضافه كرد: كشت درخت لیمو كه گونه ای متناسب با اقلیم استان بوشهر است، درختان چوب صنعتی و بیشتر از ۵۳ گیاه شورپسند بخش دیگری از پتانسیل استفاده از منابع آب نامتعارف استان بوشهر است.
مدیر محیط زیست و كیفیت منابع آب شركت سهامی آب منطقه ای بوشهر خاطرنشان كرد: استان بوشهر پتانسیل ایجاد یك شهرك شور ورزی را دارد كه در آن می توان مزارع پرورش ماهی و میگو، كشت جلبك ها، گیاهان هالوفینت، نمك، مواد معدنی و بخش های دیگر را به بهره برداری رساند.
مظفری زاده تصریح كرد: در استان بوشهر ۷ پهنه مستعد شور ورزی شناسایی شده كه شامل مناطقی در عسلویه، كنگان، مُند، دلوار، بوشهر، گناوه و دیلم است.
به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، سلسله نشست های مكتب بوشهر به همّت انجمن مدیریت فناوری و نوآوری بوشهر در دانشكده هنر و معماری برگزار می گردد.
1398/08/13
18:23:24
5.0 / 5
4691
تگهای خبر: آب , اقلیم , بارش , بارندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
خرید و فروش حیوان خانگی خرید و فروش حیوان خانگی
petfind.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش حیوان خانگی محفوظ است

خرید و فروش حیوان خانگی

انواع حیوانات خانگی و لوازم و خوراک