عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی تشریح كرد

علت مرگ ماهی های رودخانه بالیقلوچای اردبیل

علت مرگ ماهی های رودخانه بالیقلوچای اردبیل به گزارش خرید و فروش حیوان خانگی اردبیل عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی اظهار داشت: باید به سرعت با بهره گیری از پشتوانه علمی دانشگاه برنامه های احیا و طرح بازگشت اکوسیستمی رودخانه بالیقلو تنظیم و اجرا گردد.


کیومرث سفیدی در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینکه رود خانه بالیقلوچای از رودخانه های دایمی استان اردبیل است که از گردنه بالقلی واقع در حدفاصل دو رشته بزقوش و سبلان سرچشمه می گیرد، افزود: در راه این رودخانه، آب رودهای دیگری مانند سقزچی چای، آغلاغان، درویش چای، لاطران چای و چند رودخانه دیگر به این رودخانه پیوسته و بعد از طی مسیر 78 کیلومتری در نهایت به قره سو می پیوندد و همراه با آن به رود ارس می رسد.
وی اضافه کرد: بخشی از این رودخانه در محدوده شهر اردبیل قرار دارد که مهم ترین مولفه های زیست بوم شهری اردبیل به حساب می آید.
رودخانه بالیقلو شرایط مطلوبی هم از لحاظ جریان آب و هم از لحاظ وضعیت زیستی و سلامت ندارد
سفیدی ضمن اشاره به وضعیت این رودخانه، خاطرنشان کرد: در مورد وضعیت فعلی مشخص است که این رودخانه شرایط مطلوبی هم از لحاظ جریان آب و هم از لحاظ وضعیت زیستی و سلامت برخوردار نیست. آنچه اهمیت دارد وضعیت بسیار نامطلوب این رودخانه در محدوده شهر اردبیل است که می تواند مخاطراتی برای سلامت عموم شهروندان به دنبال داشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به اینکه رودخانه یک بوم سازگان است و از اجزا و مولفه های گوناگونی مانند بخش های زنده و غیرزنده تشکیل شده است، تصریح کرد: این به این معنا است که رودخانه ها مثل بوم سازگان های جنگلی بخش های متنوعی از جانداران، گیاهان و میکرو ارگانیسم ها را دربرمی گیرند.
سفیدی با اشاره به اینکه مدیران شهری باید نگاه سیستمی به این رودخانه داشته باشند، تصریح کرد: تغییر در هر یک از مولفه ها منجر به حذف زنجیره های غذایی در این بوم سازگان شده و به تدریج با حذف اغلب زیستمندان منجر به فساد در آن می شود.
آنچه بستر یک رودخانه را آلوده می کند
دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل دانشگاه محقق اردبیلی با تکیه بر اینکه نگاه مدیران شهری به رودخانه بایستی بعنوان یک عنصر طبیعی زنده باشد، اظهار داشت: هر گونه دخالت در این مجموعه زنده مانند تغییر فیزیکی در بستر و یا ابعاد رودخانه، تغییر شیمیایی مانند وارد کردن عناصر آلاینده و پساب ها (به ویژه بیمارستانی) یا حتی تغییرات زیستی مانند اضافه کردن ماهی ها و سایر جانداران که به شدت آشیان اکولوژیک گونه های بومی را به خطر می اندازد، میتوان منجر به صدمه و در نهایت تبدیل یک رودخانه، آب راکد و حتی بسیار خطرناک شود.

وی افزود: در مواردی درصورتیکه غلظت آلاینده ها در این رودخانه ها بیشتر شود، بی گمان سلامت شهروندان در معرض صدمه خواهد بود که بعضی از این موارد در این رودخانه هم مشاهده می شود.

سفیدی اضافه کرد: اغلب مشاهده می شود در توسعه شهری، اصول توسعه پایدار در نظر گرفته نمی گردد، امروزه توسعه فقط در یک بستر سالم از محیط زیست قابل دفاع است.
عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به اینکه برای پایداری در توسعه در درجه نخست پایداری در محیط زیست باید لحاظ گردد، اظهار داشت: بی گمان پایداری سرزمین در گرو پایداری در تمامی مولفه ها مانند زیست بوم های شهری و پایداری زیست بوم های شهری در گرو نگهداشت مولفه هایی مانند رودخانه ها و جنگل های دست کاشت در شهرها است.
وی افزود: تغییر در بستر و حریم رودخانه، مانند شیب دار کردن بستر منجر به تغییر در سرعت جریان و میزان اکسیژن خواهد شد که با صدمه به زنجیره غذایی منجر به از بین رفتن جانداران در سطوح تغذیه ای مختلف مانند ماهی ها می شود.
چرایی مرگ ماهی های رودخانه بالیقلوچای اردبیل
سفیدی در مورد چرایی مرگ ماهی های رودخانه بالیقلوچای اردبیل اظهار داشت: در این مورد خاص احتیاج به بررسی های تکمیلی وجود دارد، اما اغلب تغییرات شیمیایی در آب رودخانه ها در نتیجه اضافه شدن عناصر آلاینده در کنار تغییرات فیزیکی موثر بر دبی و سرعت جریان آب مانند تغییر در بستر رودخانه منجر به تغییر در سرعت جریان و میزان اکسیژن می شود که با صدمه به زنجیره غذایی می تواند منجر به از بین رفتن جانداران در سطوح تغذیه ای مختلف شود.
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به اینکه باآنکه دانشگاه وظیفه اجرایی ندارد، اما بعنوان بخشی از جامعه که دارای مقبولیت و صاحب دانش فنی در این حوزه است، انتظار می رود که بعنوان مغز متفکر جامعه تذکرات و هشدارهایی از جانب دانشگاه داده شود، اظهار داشت: اغلب هم این اتفاق می افتد ولی آنچه در ادامه رخ خواهد داد خارج از دسترس دانشگاهیان است مانند پروژه های عمرانی دیگری که در تضاد به اصول بوم شناسی سیمای سرزمین بودند و تذکر داده شد، اما پروژه ها هیچ وقت متوقف نشدند.
وی افزود: در ارتباط با رودخانه هم در روز جهانی رودخانه به همت یکی از سازمان های مردم نهاد، جلسه ای برگزار شد و بنده به همراه دو نفر از همکاران دانشگاهی تذکرات لازم را دادیم، باآنکه شرایط رودخانه بالیقلو به حدی گرفتار تغییر و دخالت شده است که احتیاج به تذکرات جدی تری هم از سوی نهاد دانشگاه وجود دارد.
سفیدی ضمن اشاره به وظایف سازمان های مردم نهاد حوزه محیط زیست هم اظهار داشت: در یک سازمان های مردم نهاد، به همت دبیر تشکل های زیست محیطی استان که از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی است، جلسه ای برگزار شد و هشدارهای لازم داده شد، اما بی گمان انتظارات بسیار بیشتر است و در حد چهارچوب های قانونی بایستی تذکرات جدی تری داده شود.
این استاد دانشگاه همکاری دستگاههای اجرایی متولی و واکنش ها نسبت به هشدارها را هم لازم دانست و اضافه کرد: اغلب توجه کافی به محیط زیست به جهت آگاهی های اندک بعضی از مدیران وجود ندارد. باآنکه باید متذکر شد که سازمان های مردم نهاد کاملا غیرانتفاعی و جوان هستند و احتیاج به حمایت و آموزش بیشتری دارند.
برای پروژه های عمرانی باید پیوست های زیست محیطی تهیه شود
وی تصریح کرد: در مورد اینکه چه باید کرد، بی گمان باید هر گونه فعالیت عمرانی و پروژه مغایر با محیط زیست به شکل جدی بررسی شود و پیوست های زیست محیطی برای چنین طرح هایی تهیه گردد. در این مورد لازم است دستگاههای نظارتی مانند محیط زیست بررسی های فنی را انجام دهند و برای برون رفت از شرایط فعلی همکاری نهادهای شهرداری و سازمان آب منطقه ای و اداره کل منابع طبیعی الزامی است.
ورود هرگونه آلاینده به جریان رودخانه متوقف شود
سفیدی با اشاره به اینکه پیش از هرگونه اقدام، ورود هرگونه آلاینده به جریان این رودخانه باید متوقف شود، افزود: در ادامه بایستی به سرعت با استفاده از پشتوانه علمی دانشگاه برنامه های احیا و طرح بازگشت اکوسیستمی رودخانه بالیقلو تنظیم و اجرا گردد، در غیر اینصورت بایستی شاهد تخریب روز افزون این رودخانه باشیم. توانمند سازی شهروندان از راه افزایش آگاهی های عمومی نسبت به حفظ زیست بوم شهری هم بی گمان اثرات مثبتی به دنبال خواهد داشت.
دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به اینکه رودخانه بالیقلوچای مانند کوه سبلان که نماد فرهنگی و طبیعی منطقه است، یک نماد میراث طبیعی و فرهنگی است، اظهار داشت: آنچه از گذشتگان به میراث مانده بی گمان بایستی حفظ شده و به نسل بعد انتقال یابد.
زیستمندان گوناگونی همچون ماهی ها از رودخانه به تدریج حذف شده اند
وی با اشاره به اینکه بر مبنای شنیده ها در گذشته زیستمندان گوناگونی همچون ماهی ها در این رودخانه وجود داشته اند که به تدریج حذف شده اند، افزود: انتظار می رود برخورد مسؤلان و شهروندان با یک عنصر زنده محیط متفاوت از برخورد آنها با اجسام بی جان مانند سیمان و آهن باشد. رودخانه یک محیط زنده است و هر گونه دخالت در آن نیازمند احتیاط و دقت فراوان است. انتظار داریم در نخستین فرصت برنامه و طرح احیای و بازگشت اکوسیستمی رودخانه تهیه گردد.
منبع:

1400/02/05
13:35:00
5.0 / 5
335
تگهای خبر: آب , آموزش , ثبت , جنگل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
خرید و فروش حیوان خانگی خرید و فروش حیوان خانگی
petfind.ir - حقوق مادی و معنوی سایت خرید و فروش حیوان خانگی محفوظ است

خرید و فروش حیوان خانگی

انواع حیوانات خانگی و لوازم و خوراک